یک کاسبکار اهل سلماس با شلیک نیروهای سپاه به قتل رسید

یک کاسبکار اهل سلماس با شلیک نیروهای سپاه به قتل رسید

آسونیوز/ سه شنبه برابر با 29 مردادماه سال جاری، شلیک مستقیم و بدون اخطار نیروهای سپاه به یک کاسبکار با هویت "محمد حمی زاده فرزند یونس" اهل سلماس در ارتفاعات کیله شین در اشنویه موجب قتل وی شد.

گفتنی ست که این کاسبکار کورد در فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی مورد هدف قرار گرفته شده است. ضمنا، جسد نامبرده به مراکز درمانی اشنویه منتقل، و سپس تحویل خانواده اش ش ه است.280 بار دیده شده‌‌


AM:10:21:21/08/2019