تکرار توهین به زنان کُرد از سوی عوامل و مهرهای حکومتی در رسانه

تکرار توهین به زنان کُرد از سوی عوامل و مهرهای حکومتی در رسانه

تنظیم/ آرام محمدی

 

آسونیوز/ اخیرا در یکی از رسانه های حکومتی مجری برنامه در باب مزاح و شوخی زنان کورد را مخاطب قرار داده و به این قشر عظیم از جامعه زنان کورد توهین کرده است. این کارگزار حکومتی در پاسخ به پرسش مهمان برنامه، می گوید که آیا زنان کورد مگر میتوانند حرف بزنند؟

در حالی که مهرهای وابسته به رژیم جمهوری اسلامی به کرامت زنان کورد توهین می کنند که زنان کورد در طول چهار دهه تسلط و زمامداری حکام به اصطلاح اسلامی بر ایران و کردستان، پیشآهنگ و پیشقراول مبارزات مدنی و حتی مسلحانه در تقابل با دیکتاتوریت رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده اند و همچنان این مبارزه ادامه دارد.

از زمان بر وری کارآمدن رژیم اسلامی بر ایران، جامعه زنان و تمامی ملیت های ایرانی همواره مورد هجمه های تبلیغی گسترده و آپارتاید جنسی قرار گرفته و با توجه به ماهیت رژیم جمهوری اسلامی در قبال جامعه زنان، قاعدتا شیرزنان کورد نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند.

طی سالهای گذشته اعمال نفوذ امامان جماعت و افراد تندرو و افراطی وابسته به حکومت در اقصی نقاط ایران کردستان و فشار بر فعالین و کنشگران عرصه زنان، حبس، توهین و افترا، ممانعت از فعالیت های مدنی و سیاسی، جلوگیری از مشارکت زنان در عرصه های ورزشی و ده ها و صدها مورد دیگر موجب فشار عدیده ای بر جامعه زنان در ایران و کردستان شده است. زنان در مناطق کردنشین همواره از عزت و کرامت برخوردار بوده و در همه حال شرایط حضور آنان در جامعه از سوی خانواده ها نیز فراهم شده است. در نهایت میتوان گفت که زنان در کردستان دارای استقلال فکری و عملی هستند و قضاوت این موضوع با مخاطبان...973 بار دیده شده‌‌


AM:11:10:28/08/2019