اظهارات خامنه ای در خصوص فرار نخبگان از ایران

اظهارات خامنه ای در خصوص فرار نخبگان از ایران

آسونیوز- طی روزهای گذشته علی خامنه ای رهبر ایران در جمع تعدادی از نخبگان و دانش آموختگان دانشجویی کشور، به فرار نخبگان و فرار مغزها در طی سال های اخیر اعتراف کرد. خامنه ای در ادامه عنوان کرد که جریانی در ایران نخبگان را ازماندن دلسرد می کند.

در حالی علی خامنه ای به فرار نخبگان اذعان می کند که پیشتر نیز سایت و خبرگزاری های حکومتی عنوان کرده بودند که نفس دانشگا ها در ایران به شمارش افتاده و دیگر رمقی برای آن نمانده و به نوعی مرگ دانشگاه ها فرا رسیده است.

شایان ذکر است که، در جوامع دیگر دانشگاه به عنوان مولدی پویا، سرزنده و موتور متحرک جامعه است. اما در ایران نفس های دانشگاه به شمارش افتاده و خود این امر ناشی از سوء مدیریت مسئولین، ناکارآمدی قوانین، سرکوب گسترده قشر دانشجو، بیکاری و ناامیدی به آینده است. کارگزاران حکومتی همواره دانشگاه را جریانی منتسب به غرب تلقی کرده و حتی آنرا موجودی مزاحم می دانند.358 بار دیده شده‌‌


AM:10:53:10/10/2019