مروری بر اهداف و رئوس اصلی حمله یِ نظامی دولت ترکیه به روژآوایِ کوردستان

مروری بر اهداف و رئوس اصلی حمله یِ نظامی دولت ترکیه به روژآوایِ کوردستان

نویسنده: وحید کمالی

-پیگیری خُلیایِ توسعه طلبی و مطالبات نئوعثمانیسم که بازسازی مجدد امپراطوری را در سر می پروراند.

ایجاد منطقه و سرزمینی امن برای بازپروری و آموزش جریانات تندرو و افراط گرا در راستای مداخلات منطقه ایی و حضور فعال در معادلات خاورمیانه در زیر چتر "اقدام به اسکان آواره های جنگی سوریه ".

-مقابله با ایدئولوژی و خط مشی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) و مدل ساختاری مدیریت وابسته به پ.ک.ک در روژاوای کوردستان.

-شکست دادن و محو کیان کوردی ایجاد شده در روژاوا و ممانعت از تشکیل ساختارِ و مدل حکومتی کوردی همانند آنچه در اقلیم کوردستان وجود دارد.

-پاکسازی نژادی و هویتی و آیینیِ کوردها در روژاوای کوردستان و تغییر بافت و دموگرافیای هویتی و نژادی این منطقه به دلخواه خویش.

-دستیابی و به کنترل درآوردن منابع قابل ملاحظه انرژی (نفت و گاز) روژاوای کوردستان. 75% منابع انرژی روژاوا و 50% کل منابع انرژی سوریه در شرق فرات است.

-استفاده از حربه ی ایجاد جنگ و بحران در خارج از مرزها برای برون رفت از مشکلات و چالش های جدی درون حزبی حزب حاکم در ترکیه در راستای تداوم و بقای حاکمیت حزب آ.ک.پ در ترکیه.

-همسویی و حمایت پنهان و همکاری دولت ترکیه با رژیم جمهوری اسلامی در چهارچوب تعریف؛ "ایجاد بحران برای برون رفتِ خود و یا دوستان از بحران"، بدین معنا که فضای تنفسی برای نظام جمهوری اسلامی زیر بار تحریم ها و چالش های داخلی و خارجی سنگین ایجاد شده و تمرکز اذهان جهان و منطقه بر دولت ایران برای مدت کوتاهی هم که شده برداشته شود.

-باجگیری و فشار بر اتحادیه اروپا در راستای هماهنگ کردن آنها با سیاست های داخلی و خارجی دولت ترکیه.578 بار دیده شده‌‌


AM:11:10:15/10/2019