تورم بالای نقطه به نقطه در استان های غربی

تورم بالای نقطه به نقطه در استان های غربی

تنظیم: گیسو یاری

آسونیوز- مرکز آمار ایران تغییرات نقطه به نقطه در استان ها را ارائه کرده است.نرخ تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده درمهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم در مهرماه به رقم 28.3 رسیده است.دو استان غربی ایران صدر نشین تورم در مهرماه سال 1398 خورشیدی بوده اند. بیشترین نرخ تورم مربوط به استان ایلام است که نرخ تورم در این استان در سطح 34 درصد گزارش شده است.

پس ازاستان ایلام، لرستان نیز با ثبت رقم 33.5 درصد در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین مرکز آمار ایران بیشترین نرخ تورم 12 ماهه خانوارهای روستایی را در بین استان‌های کشور به نام کردستان ثبت کرد.

سومین استان در نرخ تورم استان یزد با ثبت رقم 32.3 درصد و استان آذرباییجان غربی با ثبت رقم 22.1 بیشترین رقم نرخ تورم را در غرب دارند.

نرخ تورم در استان کوردستان نیز 28.2 درصد ثبت شده است.

درصد تورم نقطه به نقطه گروه ها در مهرماه در استان های مختلف ایران متفاوت است. تورم نقطه به نقطه از جهت خوراکی ها وغیر خوراکی ها مورد بررسی قرار گرفته و استان یزد با نرخ تورم 38.7 درصد بیشترین نرخ تورم را در بخش خوراکی ها به خود اختصاص داده است.

کمترین سطح تورم در بخش خوراکی ها نیز به استان آذرباییجان غربی با 22درصد نرخ ثبت شده است. سایر استان ها نیز در این بازه قرار داشته اند.

در بخش غیرخوراکی ها بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 33.6 درصد مربوط به استان لرستان است.همچنین کمترین نرخ تورم غیر خوراکی ها در استان سیستان و بلوچستان با 21.5درصد است.

بررسی تورم استانی بر اساس خانوارهای شهری و روستایی نیز از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است. بر اساس آمارهای این گزارش نرخ تورم ماهانه شهری در مهرماه در سطح 1.9درصد بوده است.

بیشترین نرخ تورم خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام معادل
34درصد گزارش شده است. این در حالی است که کمترین میزان آن نیز مربوط به استان آذربایجان غربی در سطح 23 درصد است.

در مهرماه سال 1398 نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای روستایی به میزان 8/0 درصد ثبت شده است.

همچنین بر اساس گزارش‌هایمرکز آمار ایرانتورم خانوارهای روستایی در مهرماه به میزان28.5 درصد گزارش شده است. در بین استان‌ها نیز بیشترین نرخ تورم مربوط به استان ایلام در سطح 37.7 درصد و کمترین آن نیز مربوط به استانسیستان و بلوچستاندر سطح 19.6 درصد است.

لازم به ذکر است که مرکز آمار ایران، آمار تغییرات نقطه به نقطه در شهریور 98 را منتشر کرد که طبق آن، کوردستان بیشترین نرخ تورم 12 ماهه ی خانوارهای روستایی را در بین استان‌های کشور دارد.

طبق گزارش، کوردستان در نرخ تورم سالانه، تنها با چند دهم اعشار اختلاف در عدد نرخ تورم، پس از ایلام بالاترین نرخ تورم 12 ماهه را در مقایسه با سایر استان‌های کشور دارد.

در گزارش یادشده، نرخ تورم دوازده ماهه در کردستان 51.1 درصد، نرخ تورم دوازده ماهه اقلام خوراکی و آشامیدنی 65.3 درصد و نرخ تورم 12 ماهه اقلام غیرخوراکی و خدمات هم 42.1 درصد اعلام شده است.433 بار دیده شده‌‌


AM:10:16:05/11/2019