وضعیت آلودگی آب در ایران

وضعیت آلودگی آب در ایران

تنظیم: ژیلا دانشور

یکی از مشکلات اساسی جامعەی بشری آلودگی آب است و ایران هم از این وضعیت بی بهرە نبودە است.

٥ ژوئن برابر با ١٥ خرداد هر سال روز محیط زیست نامگذاری شدە است.

هدف از نامگذاری این روز، افزایش آگاهی مردم و دولت ها برای حفظ محیط زیست و ترغیب مسئولان به اتخاذ تدابیری برای مقابله با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌ است.

سازمان بهداشت جهانی آشکار کردە است کە ، آب آلودە بیست برابر فشنگ وجنگ در جامعە برای بچەهای زیر پنج سال خطر دارد.

کارشناسان در سال ۱۹۶۹ برای آلودگی آب تعریفی ارائه دادند : آلودگی آب عبارت است از افزایش هر چیزی اعم از شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌ اش شود.

 

بسیاری از طبیعت‌ شناسان معتقدند که امروزه دیگر هیچ نقطه‌ای روی کره زمین را نمی‌توان یافت که از آلودگی در امان مانده باشد. از اعماق اقیانوس‌ها گرفته تا قله کوه‌ها و ارتفاعات بالای جو می‌توان اثرات آلودگی را دید. حتی آلودگی‌های ناشی از زباله‌های فضایی و بقایای ماهواره‌های فرسوده خارج از جو زمین نیز امروز تبدیل به یک آلودگی جدید شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است در ایران حدود ١٩‌ میلیارد مترمکعب از فاضلاب‌های کشاورزی، صنعتی و شهری به منابع آب سطحی و ١٠‌ میلیارد مترمکعب به منابع آب زیرزمینی تخلیه می‌شود.

 

تماس مواد خطرناک با این آب های سطحی و حل شدن آن ها یا اختلاط فیزیکی آن ها با آب، آلودگی آب های سطحی نامیده می شود.

کود و مواد شیمیایی کە روی زمین و باغات می پاشیم بعد از مدتی کە گیاهان و خاک را آلودە کردە و بە صورت زنجیر وار وارد بدن جانداران می شود و آن ها را مسموم می کند، بعد ازنفوذ آن بە داخل آب های زیر زمینی آن را آلودە کردە و برای کسانی کە از آن آب زیر زمینی (چاە)، و یا با نفوذ آب بە داخل خاک گیاهان را آلودە کردە و وارد بدن حیوانات (گاو،گوسفند) و جانداران دریایی می شود و هم خودشان مسموم می شوند و هم با شیر و گوشت شان وارد بدن انسان می شود .

آیا سم پاشی تا این حد ضروریست کە بخواهیم این آسیب جبران ناپذیر را بە نسل وارد کنیم؟

گیاهانو درختان یکی از اصلی ترین عامل گونەهای آفت هستند برای اینکە کمتر آفت بە گیاهان و درختان بزند سم پاشی را کاهش دهیمو از کشت تنها یک گونە گیاه و درخت خود داری کنیم و چندین گونە را نزدیک بە هم بکاریم.

با وارد شدن مواد سمی بە داخل آب جان جانداران دریایی بە خطر می افتد زیرا مانع تابش نور خورشید بە داخل آب و جلوگیری از ورود اکسیژن بە داخل آب می شود.

باید در مصرف آب دقت کنیم زیرا منابع آب شیرین بسیار محدود هستند و کاهش آنها ما را با بحران آب روبرو کرده است. وقتی از آب برای شستشو استفاده می‌کنیم و یا در کشاورزی گیاهان را آبیاری می کنیم یعنی بخش زیادی از آب را به مواد شوینده یا سموم دفع آفات، کودهای شیمیایی و املاح خاک آلوده کرده‌ایم. پس مصرف آب به معنای آلوده ‌کردن آب است و هر چه آب بیشتری مصرف کنیم ، منابع بیشتری از آب را آلوده کرده‌ایم.

وضعیت آلودگی آب در کوردستان:

کوردستان یکی از مناطقی است کە کمتر دچار کمبود آب می شود ولی بی کفایتی مسئولین و رعایت نکردن مردم باعث آلودگی آب آن مناطق می شود.

زبالە واشغال شهرها و روستاها و دپوی آنها در نزدیک آب ها و واردن شدن شیرابە ی آشغال ها موجب آلودگی آب می شود. بە طور مثال در بارندگی های اخیر مناطق کوردستان با بارش باران شیرابە ی زبالەهای کە در نزدیکی سد ها یا چاە ها جمع آوری شدە بودند بە داخل آب سرازیر شدە است.

هنوز زبالە های شهرها ی استان کوردستان بە شیوە ی غیر بهداشتی جمع آوری می شوند علی رغم اینکە مسئولین حکومتی وعدەی ساخت کارخانەی بازیافت زبالە دادە اند اما تا بە امروز کاری انجام ندادەاند.

همچنین تردد نفت کش‌های ایرانی و عراقی در جاده‌های کوردستان به یکی ازمشکلات جدی در این استان تبدیل شده و متأسفانه علی رغم وعده‌های مختلف و همچنین گذشت چندین سال هنوز خبری از ساماندهی این موضوع در میان نیست.

یکی دیگر از حادثە های دلخراش و جبران ناپذیر تانکرهای نفتکش در تیر ماە پارسال بود کە تعداد زیادی از مسافران جان باختند و درسنندج سە روز عزای عمومی اعلام کردند و تصادفات مداوم نفتکش ها باعث آلودە کردن آب آشامیدنی آن مناطق و طعم و بوی بد آب می شود.

حال باید برای جلوگیری از این اثرات جبران ناپذیر چە باید کرد؟

منبع: http://geography55.blog.ir/1392/12/16/آلودگی-آب406 بار دیده شده‌‌


PM:03:17:05/11/2019