محکوم کردن ایران در نقض حقوق بشر از سوی سازمان عفو بین الملل

محکوم کردن ایران در نقض حقوق بشر از سوی سازمان عفو بین الملل

آسونیوز- سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای، از جامعه ی بین الملل و دولت های عضو شورای حقوق بشر خواست که در جلسه ی بررسی حقوق بشر در ایرانکه در 8 نوامبر برگزار می شود، به شکل علنی وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران را محکوم کنند.

"فیلیپ لوتر" مدیر امور خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل، به شکل خاص به "میزان وحشتناک اعدام ها، "آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر"، تبعیض فزاینده نسبت به زنان و اقلیت ها" و " جنایت های جاری علیه بشریت" نشان دهنده زوال و از بین رفتن وضعیت حقوق بشر در ایران است.

وی در جریان این بیانیه افزود که جلسه بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل "فرصت خطرناکی" برای جامعه بین الملل و "پیام قوی و روشن" به ایران و مقام های ایرانی است تا بدانند " بی اعتنایی "آنان به حقوق بشر و نقض این حقوق تحمل نخواهد شد.

لازم به ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل آخرین بار، در سال 2014 و ضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کرد.320 بار دیده شده‌‌


AM:10:36:07/11/2019