سخنگوی دولت: 18 میلیون خانوار نیازمند کمک های غذایی هستند

سخنگوی دولت: 18 میلیون خانوار نیازمند کمک های غذایی هستند
آسونیوز- روز چهارشنبه برابر با 22 آبان ماه سال جاری، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی در طاهاراتی اغعان کرد که بالغ بر 60 میلیون نفر در ایران نیازمند کمک های معیشتی هستند. این تعداد شامل 18 میلیون خانوار ایرانی و به احتنال زیاد افراد و خانواده هایی که خارج از این قاعده و محاسبات مانده اند، می شود. 

حال با توجه به اقتصاد شکننده و فروپاشی اقتصادی در ایران و علیرغم دزدی های کلان و میلیاردی در میان جناح های مختلف حکومتی و غیره، دولت روحانی چگونه می تواند بالغ بر 60 میلیون نفر (بیش از 70 درصد) را از لحاظ غذایی تامین نماید.
البته باید 19 میلیون حاشیه نشین را نیز به این آمار افزود. 

یادآور می شود که در آستانه انتخابات در ایران، حسن روحانی با افشای بخش کوچکی از فسادهای میلیاردی از سوی آقازاده ها و وابستگان به جناح های مختلف نظام، و همچنین حمله به دستگاه قضایی رژیم خواستار برخورد با فساد اقتصادی و اداری در ایران شد.

هر چند سخنان روحانی در وضعیتی عنوان می شود که شهروندان در بدترین شرایط ممکن اقتصادی و معیشتی خود هستند و این تهدیدات صرفا رد راستای فریب افکار عمومی صوت می گیرد.250 بار دیده شده‌‌


AM:10:43:15/11/2019