تا کنون بیش از 300 سینماگر، بیانیه ضد سانسور را امضاء کرده اند

تا کنون بیش از 300 سینماگر، بیانیه ضد سانسور را امضاء کرده اند

آسونیوز- در پی امضای جمع کثیری از سینماگران ایرانی مبنی بر انتقاد شدید از سانسور و خفقان، شنبه برابر با 25 آبان ماه سال جاری بالغ بر 100 تن دیگر از سینماگران و فعالین این عرصه، ضمن محکوم کردن جو خفقان و سانسور شدید و همچنین بازداشت و صدور احکام سنگین برای هنرمندان و سینماگران، ناکارآمدی قوه قضاییه را مبنی بر عدم ورود به سینما در جهت برخورد با ورود پول های کثیف و مشکوک در این عرصه را مورد انتقاد قرار دادند.

امضاء کنندگان این بیانیه که جمعی بالغ بر 300 سینماگر هستند، خواهان آزادی بیان و اندیشه شده اند.

در ادامه آمده است که، شوراهای پروانه ساخت و نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه ای، اعمال ایدوئولژیک و فشار دیگر ارگان های امنیتی، فیلم سازان و هنرمندان را پیش و پس از تولید، ناگزیر و بالاجبار به دستکاری درمحتوای آثار شان می کنند.

کمیته ی حفاظت از روزنامه نگاران در تازه ترین گزارش خود که در شهریورماه امسال منتشر کرده بود، رژیم ایران را درمیان 10 کشوری قرارداد که بدترین سانسور را برای رسانه ها و همچنین خوف انگیز ترین فضا را برجامعه حاکم کرده است.356 بار دیده شده‌‌


AM:10:09:17/11/2019