تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان

آسونیوز- کارگران بخش های مختلف شهرداری مریوان از جمله کارگران بخش فضای سبز این شهرداری، روز دوشنبه برابر با 18 فروردین ماه جاری، نسبت به آنچه "عدم دریافت حقوق و دستمزدهای دی، بهمن و اسفندماه سال گذشته و همچنین عدم پرداخت عیدی" خوانده شده در مقابل شهرداری مریوان دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته کارگران معترض، حتی تعدادی از آنان معوقات مزدی سال 97 را نیز دریافت نکرده اند و در همین خصوص بارها به مسئولین محلی از جمله فرمانداری مکاتبه و شکایت کرده اند، اما تا کنون هیچ پاسخ صریحی در راستای رفع مشکلاتشان داده نشده است.

علیرغم شیوع ویروس کرونا در ایران و کوردستان، کارگران در این شرایط سخت کرونایی جهت امرار معاش خود و خانواده هایشان مجبور به فعالیت هستند.290 بار دیده شده‌‌


AM:11:48:07/04/2020