بازار کار پس از کرونا در ایران برای زنان بازهم ناعادلانه تر می شود

بازار کار پس از کرونا در ایران برای زنان بازهم ناعادلانه تر می شود

آسونیوز- در پی شیوع پاندومی کرونا در جهان میلیون ها نفر را در سرسر جهان خانه نشین و بیکار کرده است. به طبع رژیم بی کفایت ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بازار کار مردانه ی آن پس از کرونا برای زنان به حتم ناعادلانه تر می شود.

همزمان با دستور روحانی جهت فعالیت ادارات، مراکز آموزشی و بخش عمده کسب و کار در ایران، فرصت های ناچیز کنونی زنان در "بازار کار مردانه" بازهم ناعلادلانه تر می شود و شرایط کار برای جامعه زنان و بویژه زنان سرپرست خانوار در سایه سار رژیم ایران به مراتب سخت تر و غیر انسانی تر از گذشته پیش بینی می شود.

داده های آماری نشان از بیکاری گسترده زنان و پیوستن این قشر از جامعه به ارتش بیکاران در ایران دارد. اما هیمن امر نیز گویای واقعی این موضوع نیست و میزان آمار بیکاری زنان در ایران بیش از آمارهای اعلام شده حکومتی است.

اپیدمی کرونا برای اقتصادهای قدرتمند جهان نیز چالشی بزرگ است، برای اقتصاد بیمار و ناتوان ایران چالشی بسیار جدی‌ تر که هزینه آن را در خط نخست بخش‌های ضعیف جامعه می‌ پردازند. گروه‌هایی که صدای آنها شنیده نمی‌شود. کارفرمایان تلاش می‌کنند ضررهای این دوره را به هزینه کارگران و کارکنان خود جبران کنند. این هزینه از کاهش دستمزد تا استفاده از نیروی کار بدون حداقل دستمزد و بیمه را در بر می‌گیرد و زنان بیش از مردان در تیر رس این بیکاری قرار خواهند گرفت.

در این میان، نه تنها زنان دستفروش در متروها و یا دیگر مکان های عمومی، بخش قابل توجهی از زنان کارگر در بخش های مختلف از جمله منش های پزشکان، کارگران خدماتی، کارمندان دفاتر خصوصی و... که حتی در بسیاری از موارد زیر یک میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و یا به صورت توافقی و بدون حمایت بیمه ای اشتغال دارند، بیکار می شوند.


358 بار دیده شده‌‌


AM:11:21:13/04/2020