دوران پس از کرونا زمانی است که دنیا به ساختار جدید دولت‌ها تغییر می یابد

دوران پس از کرونا زمانی است که دنیا به ساختار جدید دولت‌ها تغییر می یابد

ن/ نوید آتش باز

کارشناس ارشد مهندسی علوم و تغذیه طیور دانشگاه ارومیه

ویروس خمینی در سال 1357، یک فساد مدیریتی همه‌گیر در دولت بود که توسط سندروم حاد و ایدئولوژی شیعیسم رادیکال خمینی، بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفت. ویروس خطرناک خمینی منجر به اختلالات جدی اقتصادی- اجتماعی از جمله لغو ورزش‌های بانوان، آزادی مذاهب، تبعیض بویژه در مورد ملت کورد، از بین بردن جشن‌های هزاره‌ای بویژه برای ملت کورد که از مردمان باستانی ایران هستند.

 همچنین حوادث تلخ سیاسی و فرهنگی و کمبودهای گسترده‌ای
از منابع که با وحشت و استرس در زندگی ایرانیان تشدید می‌شود. مدارس، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها توسط ایدئولوژی افراطی چه در سطح ملی و چه در سطح محلی در سراسر ایران ساختار جدیدی به خود گرفت و تقریباً درصدی از محصلین را تحت تأثیر قرار داد. سندروم ایدئولوژی حاد خمینی- ویروس به دلیل گسترش تروریسم، یک ویروس خطرناک برای امنیت جهانی می‌باشد و با رهبری سپاه که منشأ آن رژیم جمهوری اسلامی می‌باشد.
در دوران پس از کرونا رژیم جمهوری اسلامی با قدرت مردم ایران ریشه‌کن خواهد شد.، چونکه این رژیم دریای فساد است.

دوران پس از کورونا زمانی است که همه مردم تصمیم گیری های مهم را انجام می دهند،
زیرا در این بحران جهانی، همه ملت ها با حقایق مهمی روبرو هستند؛ آن‌ها صداقت، وفاداری، دلسوزی و میهن پرستی دولت‌های خود را می بینند. اما در رژیم های دیکتاتوری مانند رژیم جمهوری اسلامی ایران، مردم با عکس این مسئله روبرو هستند و دولت خود را با دیگر دولت‌های ایده آل مقایسه می کنند. متأسفانه این مردم در شرایط دشوار و پرخطر زندگی می‌کنند.

دوران پس از کرونا، دورانی است که دنیا باید به فکر ریشه‌کن کردن حکومت‌های دیکتاتوری باشد که ناقض کامل حقوق بشر هستند. باید با پاکسازی سیاسی قوانین جدیدی را برای دشمنان مردم دنیا وضع کنیم و به آن‌ها اعلام کنیم. و همچنین همه فعالیت‌های مخفی در رابطه با تسلیحات بیولوژیکی، شیمیایی و هسته‌ایی متوقف شود.

ما باید خود را برای دوران پس از کرونا و همچنین تحول جهانی با ریشه‌کن کردن رژیم‌های دیکتاتوری و شکل‌گیری ساختار جدید جهان که با ایجاد دولت‌های ایده‌آل آغاز می‌شود. دولت ایده‌آل دولتی است که اولویت اصلی آن همیشه منافع ملی کشورش و سلامت و امنیت جهانی است.

در این مسیر ما یک تیم بزرگ هستیم و از طریق اتحادمان، روزهای زیبا و عالی خود را بازمی‌گردانیم، ما دوباره سلامتی و عشق را باز خواهیم گرداند و صلح را در جهان به اشتراک می‌گذاریم. ما پیروز خواهیم شد و خواهیم درخشید زیرا ما دارای یک سرنوشت مشترک هستیم.


604 بار دیده شده‌‌


PM:10:55:07/05/2020