بیکاری گسترده در حوزه ی گردشگری در کوردستان

بیکاری گسترده در حوزه ی گردشگری در کوردستان

آسونیوز- شیوع بیماری کرونا در ایران و کوردستان بر تمامی حوزه های مختلف تاثیر بسزایی داشته است.

حوزه ی گردشگری نیز از جمله مواردی است که از ابتدای گسترش کرونا تا کنون دست خوش نوسان بوده است.

گردشگری کوردستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به اذعان معاون مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری رژیم ایران در کوردستان، تا کنون بیش از 69 میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شده است.

ویروس کرونا و بی تدبیری مسئولین میراث فرهنگی در کوردستان، موجب بیکاری بالغ بر 1500 نفر شده و تا کنون هیچ تمهیداتی در راستای رفع مشکل آنان صورت گرفته نشده است.


88 بار دیده شده‌‌


AM:09:03:02/06/2020