شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران به سوی دسته ای از کولبران

شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران به سوی دسته ای از کولبران

آسونیوز- شلیک مستقیم و بدون اخطار نیروهای مسلح رژیم جمهوری سالامی ایران به سوی دسته ای از کولبران، منجر به تلف شدن 4 اسب کولبران گردید.

روز سه شنبه برابر با 13 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی، نیروهای مسلح رژیم ایران در مرز "جلدیان" در منطقه ی "لاجان" از توابع پیرانشهر، دسته ای از کولبران را مورد هدف گلوله قرار دادند که در جریان این تیراندازی 4 اسب آنها تلف شد.

مشکلات اقتصادی و بیکاری موجب روی آوردن مردم کوردستان به شغل پرمخاطره و مرگبار کولبری کشته شده است.

حکومت ایران تا کنون هیچ تدبیر و راه کاری جهت ایجاد اشتغال در کوردستان نیاندیشیده و روزانه شاهد مرگ کولبران به شیوه های مختلف توسط نیروهای نظامی ایران هستیم.


97 بار دیده شده‌‌


AM:10:47:03/06/2020