محرومیت یک زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان بندرعباس از مرخصی

محرومیت یک زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان بندرعباس از مرخصی

آسونیوز- یک زندانی سیاسی کورد با هویت "تحسین پیروزی" محبوس در زندان بندرعباس، مسئولین و حراست زندان تا کنون از اعطای مرخصی به وی خودداری کرده اند.

نامبرده از اهالی سردوش مریوان بوده و در سال 1389 خورشیدی، از زندان مریوان به سنندج منتقل، و طی ماه های گذشته به زندان بندرعباس تبعید شد.

تحسین پیروزی، در سال 97 خورشیدی حین خدمت اجباری سربازی در روستای سردوش به اتهام جاسوسی و همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون بازداشت، و سپس در دادسرای نظامی مریوان به تحمل پانزده سال حبس و تبعید به بندرعباس محکوم شد.


119 بار دیده شده‌‌


AM:10:17:06/06/2020