تصویب لایحه ی حمایت از کودکان همراه با عدالت کمتر و مسئولیت محدود در مجلس

تصویب لایحه ی حمایت از کودکان همراه با عدالت کمتر و مسئولیت محدود در مجلس

آسونیوز- لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان پس از یازده سال طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی رژیم، بالاخره در مجلس خبرگان به تصویب رسید.

نخستین قانون درباره منع خشونت علیه کودکان تحت حاکمیت رژیم ایران در حالی وضع شد که، جامعه پس از 40 سال قتل، آزار، بهره کشی و استثمار کودکان، به علت قتل فجیع رومینا اشرفی توسط پدرش، بیش از گذشته وحشت زده و پریشان است.

هر چند خود این امر از سنت های غلط، ارتجاعی و تحمیل شده ی حاکمیت ایران در جامعه نشات می گیرد.

این قانون هم به نوبه ی خود همچون دیگر قوانین تصویب شده در ایران، در عمل فاقد ضمانت اجرایی است. چرا که از یکسو، خود دستگاه قضایی به کمک قوانین شرعی حقوق کودکان را لگد مال می کند.

از دیگر سو، رژیم جمهوری اسلامی ایران علیرغم عضویت در کنوانسیون حقوق کودک، به آن بی تفاوت بوده و مفاد این کنوانسیون را اجرا نمی کند.

تصویب این قانون و لایحه که منطبق بر شرع است، مجازات مناسب را برای والدین در نظر نگرفته، در حالی که برخی از خانواده ها کانون های خشونت در پرونده های کودک آزاری و قتل هستند.

از طرفی، قانون منع ازدواج های اجباری با دخالت مراج به اصطلاح تقلید به نتیجه نرسیده و موضوع تصویب لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس رژیم، به طور قطع نمایشی بیش نیست.


505 بار دیده شده‌‌


PM:03:10:13/06/2020