شهیدان "ژینگە"

شهیدان
غزال گل محمدی

در طول چهل سال  زمامداری حکومت جمهوری اسلامی در ایران، هر ایده و فکر و راه چارەای برای حل مشکلات مردم و طبیعت با جواب های خونین حکومت همراه بوده است. نمونه ی بارز آن را می‌توانیم شهید شدن جوانمردان عرصه محیط زیست نام برد و ذهن هر انسان آزادیخواهی را به تفکر واداشت. 

شهید "شریف باجور" در طی دو سال گذشته و همچنین "شهیدان مختار خندانی، بلال امینی، یاسین کریمی" در طی چند روز اخیر جانشان را در راه دفاع و حراست از محیط زیست و خاموش کردن آتشی که رژیم و سپاه تروریستیش به جان مراتع و جنگلهای "مره خیل" انداخته اند، فدا کردند. زبانه های آتش ظلم و فسق رژیم، نه تنها جان و مال مردم کورد، بلکه طبیعت، محیط زیست و مراتع سرسبز کوردستان را هم به خاکستر تبدیل کرده است.

 در حالی کە محیط بانان ما با دستان خالی برای نجات طبیعت جانفشانی می کنند، همیشە از طرف رژیم با سرکوب روبرو بودەاند. دستگیر، زندانی و شکنجە می شوند، دزدان و اختلاسگران هزاران میلیاردی بودجەهای ناچیز برای حفاظت از محیط زیست را بالا می کشند.

 
در تمام کشورها و دولت های متعهد به محیط زیست و حفاظت از آن، از اولویت های نخست است، در حالی کە در نظام جمهوری اسلامی، خود عامل و مسبب تخریب طبیعت ایران هستند. 

در کوردستان حتی مراتع و جنگل ها و پوشش گیاهی بە دید امنیتی نگریستە می شود و سپاە پاسداران خود بە عمد آنان را بە آتش می کشد و حتا از همت مردمی برای خاموش کردن این آتش ها، ممانعت می کنند.

 
امروزە بر همگان مبرهن است کە حاکمیت در ایران، نە وظیفەای در قبال حفاظت از طبیعت دارد و حتا خود حاکمیت عامل اصلی تخریب آن می باشد. در این میان مردم کمر همت بستە و از طبیعت بە عنوان ارزشمندترین داشته های خود حفاظت می کنند.

درایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی این مردم هستند که به داد هم میرسند، از زلزله و سیل گرفته تا آتش سوزی جنگل ها و مقابله با کرونا. در صورتیکه چنین دستور العملهایی در سراسر دنیا توسط دولتاها و سازمانهای مربوط صورت می گیرد. 
یاد شهیدان ژینگه ی کردستان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

578 بار دیده شده‌‌


PM:10:00:30/06/2020