سایه سنگین برنامه های آیدیولوژی مذهبی در مدارس ایران

سایه سنگین برنامه های  آیدیولوژی مذهبی در مدارس ایران

آسونیوز- در طول چهل سال گذشته، علاوه بر ده ها مورد و شاخصه ی آیدیولوژی در دانشگاه ها، مدارس، مراکز دولتی و غیر دولتی و غیره، رژیم جمهوری اسلامی سیاست های مذهبی را به طور گسترده ای در سراسر ایران اعمال کرده است.

در این میان نگاه های "مذهب محوری" بر سیستم آموزشی ایران، همواره یکی از موارد اصلی حاکمیت و سیاست گذاران ایرانی بوده که به طور عملی و تئوری تمامی ارکان آموزشی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که یکی از بالاترین اسناد آموزشی در ایران محسوب می شود، عنوان می دارد که اجزا و ارکان نظام آموزشی باید منطبق با آموزه های "مذهبی، بنیادین مهدویت و موضوع انتظار باشد".

در حالی رژیم جمهوری اسلامی سفره ی مذهبی و آیدیولوژی خود را پهن کرده که، در جهان امروزی بسیاری از کشورها، حتا کشورهای اسلامی در مقابله با افراطی گری مذهبی در راستای نزدیک شدن به دمکراسی فعالیت می کنند.

اقدامات و تلاش های رژیم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بسط، گسترش و تزریق مذهب محوری به کودکان خردسال، مدارس ابتدایی و نوجوانان و غیره، از مصادیق بارز نقض حقوق بشر تلقی، و مغایر با حقوق شهروندی است.


138 بار دیده شده‌‌


AM:09:50:02/07/2020