ناتوانی حاکمیت رژیم ایران در مهار تورم لجام گسیخته

ناتوانی حاکمیت رژیم ایران در مهار تورم لجام گسیخته

آسونیوز- از ابتدای سرکارآمدن رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، قیمت کالاها روند صعودی به خود گرفته و حاکمیت رژیم ایران برای جبران کسری، بارها دست در جیب مردم برده و این اقدام نشان از ورشکستگی اقتصادی دارد.

رژیم ایران از آغاز اعمال تحریم های آمریکا و جامعه ی جهانی، به راه کارهای موقت از جمله صادرات غیر نفتی روی آورده و این مورد هم کماکان با کاهش روبرو است.

بر اساس آمارها، صادارت نفتی و غیر نفتی ایران به کشورهای دیگر کاهش چشمگیری داشته و از ابتدای سال خورشیدی تا کنون و همچنین با استناد به آمارهای گمرکی، صادرات ایران بیش از 44 درصد کاهش را نشان می دهد.

بر همین مبنا، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری طولانی مدت، ورشکستگی کارگاه ها و کارخانجات کوچک و بزرگ، اخراج فله ای کارگران، صرف هزینه های میلیاردی برای گروه های تروریستی نیابتی و غیره، موجب کوچک تر شدن سفره مردم شده است.


118 بار دیده شده‌‌


AM:10:52:04/07/2020