حمایت کارگران ساختمانی کوردستان از کارگران هفت تپه اهواز

حمایت کارگران ساختمانی کوردستان از کارگران هفت تپه اهواز

آسونیوز- در پی اعتراضات گسترده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اهواز، کارگران ساختمانی کوردستان نی در راستای رسالت خود با صدور بیانیه ای حمایت خود را از کارگران هفت تپه ی اهواز اعلام کرده است.

در بخشی از بیانیه کارگران ساختمانی کوردستان آمده است که، با تاکید بر اینکه مطالبات کارگری در همه جای ایران مشترک است، ما دست کارگران هفت تپه را می فشاریم و در کنار آنها ایستاده ایم.

لازم به ذکر است که، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از 20 روز پیش در راستای عدم تحقق مطالباتشان دوباره اقدام به تجمعات گسترده اعتراضی کردند و این تجمعات اعتراضی هم اکنون نیز ادامه دارد.


118 بار دیده شده‌‌


PM:02:43:04/07/2020