بیانیەی حزب کومەلە کردستان ایران به دنبال دور جدیدی از اعتراضات کارگری

بیانیەی حزب کومەلە کردستان ایران به دنبال دور جدیدی از اعتراضات کارگری
"فریاد کارگر را بشنوید"
در روزهای گذشته، کارگران و بازنشستگان در شوش، کرمانشاە، زنجان و هرمزگان، کوت عبدالله، اصفهان، کارون، بوشهر و چندین شهر دیگر نسبت به بی‌توجهی به خواسته‌های اولیه و نادیده انگاری از سوی حکومت، دست به گردهمایی و اعتراض زده‌اند. اما حقیقت تلخ، بیانگر و مؤید آن است که اراده و رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی به‌مثابه‌ی آیینه‌ی تمام نمای ستم، استوار و برخاسته از نظامی رانت‌خوار،  فساد محور و سرکوبگر است که نه‌تنها کمر به نابودی و استفاده از شیوه‌های برده‌داری نوین و سوءاستفاده از نیروی کار بسته است، بلکه این سیاست را به‌طور فراگیر مبنا قرار داده و بر سایر بخش‌های جامعه نیز تعمیم داده است.

دستمزد ناچیز و ناهمخوان با تورم و مخارج زندگی و البتە پرداخت نشدە، بیش از ۶ هزار تن از کارگران دائمی و فصلی(قراردادی-پیمانی) شرکت نیشکر هفت‌تپه را از ابتدای سال جاری با مشکلات بسیار جدی روبرە کردە است. 

بیست‌وچند روز از اعتصاب و راهپیمایی مسالمت‌آمیز این کارگران در اعتراض به خصوصی‌سازی، مدیریت مبتنی بر استثمار و پرداخت نکردن چند ماهەی دستمزد، اخراج همکاران، فشار روبه افزایش نهادهای امنیتی-انتظامی و عدم پاسخگویی مسئولین حکومتی؛ در کنار درخواست برای یک مدیریت لایق و شایستە می‌گذرد، اما تاکنون کارگران برای این خواسته‌هایشان جوابی نگرفته‌اند.

متأسفانه مردم، کارگران و اقشار زحمتکش و کم‌درآمد جامعه به خاطر تبعیض، سو مدیریت منابع و تخصیص ناعادلانەی درآمدهای داخلی و اولویت‌های دیگر حاکمیت از جمله اختصاص دادن بودجه و هزینه کردن برای سیاست خارجی مداخله‌گر و ماجراجویانه، فشاری مضاعف را در دوران کرونایی، بر دوش  خود تجربه می کنند. عدم پرداخت دستمزد چندماهەی کارگرانی که برای نان شب و تأمین مخارج و نیازهای اولیه زندگی درمانده‌اند هم‌زمان با اختلاس‌های نجومی در داخل و صرف میلیاردها دلار جهت هراس افکنی، تقویت پایگاه منطقه‌ای، پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی، نماد و نمودی روشن از ماهیت و دورنمای رژیمی است که اولویت‌ها را بر بقای خود بنیاد نهاده است.   

کارگران در ایران جدای از نامتناسب بودن دستمزدها در قیاس با تورم، مخارج زندگی و زحمتی که می‌کشند، در نبود حق اعتصاب، ایجاد تشکل و اتحادیه‌های مستقل، امنیت شغلی و امنیت در محیط کار و بیمه درمانی، همواره تحت فشارهای امنیتی و انتظامی بوده و در صورت دادخواهی نیز با زندان و شکنجه و تبعید و اعترافات نمایشی و اخراج روبرو می‌شوند. با وجود چنین محدودیت‌ها و در حضور چنان سرکوبگرانی، خوشبختانه کارگران نیشکر هفت‌تپه توانسته‌اند با در نظر گرفتن ضرورت‌های صنفی خویش و  ایستاده بر قاعدەی اتحاد، خودسازمان‌دهی و همبستگی، موجودیت و حقانیت خود و خواسته‌های خویش را تحمیل نمایند. 

حزب کومەلە کردستان ایران، ضمن حمایت و پشتیبانی از خواسته‌های مشروع و برحق کارگران و دیگر اقشار ضعیف و تهیدست در ایران، بار دیگر بر ضرورت پشتیبانی توده‌های مردم از مطالبات کارگری و پافشاری بر حق اعتصاب و اعتراضات صنفی، سیاست سرکوب، اعمال فشار و ارعاب را از سوی مقامات جمهوری اسلامی محکوم و نا پذیرفتنی می‌داند. ما خواهان رسیدگی هرچه سریع‌تر به مشکلات این قشر زحمتکش و در اولویت قرار دادن معضلات آنان بوده و هم‌زمان در پیامی همگانی امید بسته‌ایم کە سایر کارگران و اقشار و اصناف متشکل و فعال در جای‌جای ایران نیز نسبت به همگرایی و انجام اقدامی عملی، در راستای رسانیدن صدای اعتراض و دادخواهی خود به  شهروندان جامعه برآیند، زیرا بر این باوریم، همبستگی و هم‌صدایی آحاد مردم، تنها راه به زانو درآوردن رژیم مستأصل را با کمترین هزینه خواهد بود. 
حزب کومەلە کردستان ایران
دبیرخانەی کمیتەی مرکزی
16 تیرماه 1399
برابر با 06/07/2020

261 بار دیده شده‌‌


PM:04:47:06/07/2020