محکوم کردن صدور حکم اعدام ٣ تن از فعالین دانشجویی توسط حزب کومه له کوردستان ایران

محکوم کردن صدور حکم اعدام ٣ تن از فعالین دانشجویی توسط حزب کومه له کوردستان ایران
بیانیه حزب کومه له کوردستان ایران درباره "صدور حکم اعدام برای ٣ تن از فعالان جنبش اعتراضی آبان ماە ١٣٩٨ خورشیدی"

طی روزهای گذشتە حکم اعدام برای ٣ تن از فعالان جنبش اعتراضات وسیع مردمی آبان ماە ١٣٩٨ خورشیدی با اسامی "امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی" از طرف دادگاە انقلاب تهران صادر شدە است.

این حکم کە پیشتر از طرف قاضی "صلواتی" علیە این ٣ فعال جوان صادر شدە بود، باری دیگر در دیوان عالی تائید شدە است.

حزب کومەلە کردستان ایران، حکم اعدام این ٣ فعال جوان را نقض مسلم حقوق بشر دانستە و ضمن محکوم نمودن شدید این حکم از سازمان ها و مجامع بین المللی و داخلی حقوق بشری می خواهد تمام تلاش خود را در راستای لغو این حکم ناروا و ضد انسانی بکار بستە و صدای سرکوب شدە آن ٣ تن و مردم معترض ایران باشند. 

دبیرخانە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران
٩ جولای ٢٠٢٠ میلادی
١٩ تیر ١٣٩٩ خورشیدی

525 بار دیده شده‌‌


PM:02:11:09/07/2020