قرارداد 25 ساله ی ایران و چین؛ راهبردی حکمت آمیز یا مستعمره شدن ایران

قرارداد 25 ساله ی ایران و چین؛ راهبردی حکمت آمیز یا مستعمره شدن ایران

آسونیوز- در پی فاش شدن سند همکاری رژیم جمهوری اسلامی با چین، واکنش های زیادی را در پی داشت.

سند همکاری چین و ایران در حوزه های مختلفی از جمله: اقتصاد، صنعت حمل و نقل، نظامی و امنیتی، ارتباطات، دریانوردی، شیلات، کشاورزی حوزه سلامت و بهداشت، حضور نیروهای نظامی چین در خاک ایران و چندین حوزه مهم دیگر است.

در دولت های گذشته رژیم ایران نیز تا کنون، از مذاکرات حاکمیت ایران و چین هیچ گزارش شفاف و یا محتوای قراردادها در راستای تنویر افکار عمومی به مردم ارائه نشده است.

در مورد سند همکاری اخیر نیز، تیرماه جاری پیش نویس این سند افشا شد، قرارداد ننگینی که به جز مسئولین حکومتی کسی از مفاد و جزییات آن خبر ندارد.

حاکمیت رژیم ایران این همکاری را پرسود خوانده اند، اما برای جلوگیری از سوء استفاده دشمن نمی توانند، متن آن را رسانه ای کنند.


121 بار دیده شده‌‌


AM:11:13:10/07/2020