ادامه ی اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

ادامه ی اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

آسونیوز- در استمرار اعتراضات گسترده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ی اهواز، امروز جمعه برابر با 20 تیرماه جاری، کارگران معترض برای بیست و ششمین روز متوالی، در شهر شوش اقدام به راهپیمایی اعتراضی کردند.

کارگران معترض، با ادامه ی راهپیمایی در سطح شهر شوش، با افراشتن بنر، پلاکارد و سردادن شعارهایی با مضمون "کارگر می می رود، ذلت نمی پذیرد"، خواهان تحقق مطالباتشان شدند.

کارگران با سردادن شعار "کارگران هفت تپه اتحاد اتحاد" به برخوردهای خشن و قهری اعمال شده علیه کارگران و همچنین تفرقه اندازی نیروهای بسیج برای به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران هفت تپه اعتراض کردند.


113 بار دیده شده‌‌


PM:02:30:10/07/2020