کرونا در ٥ پرده

کرونا در ٥ پرده
گروە نویسندگان آسونیوز

منشا: کروناویروس‌ها (نام علمی: Coronaviruses) خانواده بزرگی از ویروس‌ها و زیر مجموعه کرونا ویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید ۱۹ را شامل می‌شود. کروناویروس‌ها در دهه ۱۹۶۰ کشف شدند و مطالعه بر روی آن‌ها به‌طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت.

این ویروس به‌طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می‌کند، با این حال تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به انسان، کشف شده‌است. آخرین نوع آن‌ها، کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ (SARS-CoV-2)، در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین با همه‌گیری در انسان شیوع پیدا کرد. کرونا ویروس پس از مدت کوتاهی تمام جهان را درگیر کرد.

مدیریت جهانی: مدیریت این ویروس درکشورهای اروپایی وآمریکایی با قرنطینه واختصاص تجهیزات مدرن پزشکی برای درمان آغازشد. ایتالیا باجاذبه های توریستی وسپس اسپانیا از زمره کشورهایی اروپایی بودند که رشد روزافزون کووید19را شاهدبودند وتشدید بحران را در مرحله شیوع تجربه کردند. نشست سران حوزه شینگن واختصاص مبلغ قابل توجهی برای کشف واکسن ودرمان ازاقداماتی بود که به تصویب رسید تا بحران را درجایی متوقف کند.

مدیریت در ایران: ایران با کتمان وپرده پوشی از شیوع کووید 19 آغاز کرد. مطابق معمول سران جمهوری اسلامی بنا به ملاحظات سیاسی وبدون توجه به سلامت عمومی از بروزاین بحران در رسانه ها دروغ را سرفصل خود قرار دادند. هواپیمایی ماهان وشهر قم دو عامل گسترش و شیوع این ویروس بودند. انتخابات مجلس ایران ونمایش پروپاگاندای 22بهمن هم مضاف برعلت شد تا سران ایران حقیقت در خصوص کووید19 راکتمان کنند. ویروس گسترش یافت وتمام ایران را به خط قرمزارتقا داد.

مسئولین حکومتی با تناقض در رسانه های جمعی به ظاهر همه چیز را تحت کنترل اعلام کردند اما آنچه که مشهود بود بحران گسترش پیدا کرد واز کنترل خارج شد. واکنش مردم به این تناقضات همان برخورد عدم اعتماد به سخنان مسئولین، از رهبر گرفتە تا رییس جمهور و وزرای مربوطه بود.

آشفتگی: عاملی به نام مدیریت بحران شعاری تبلیغاتی ست تا سران ایران همیشه دست پیش را دراخبار به مردم منتقل کنند. ابتدا ماسک والکل های ضدعفونی کننده سر از بازار سیاه درآورد و بعد و با یک تقسیم کار هماهنگ و حساب شدە، از یک طرف رییس جمهور وضعیت داخلی را عادی جلوە دهد و از آن طرف وزیر خارجە با داد و فغان وضعیت فلاکتبار مردم ایران در دوران کرۆنا را بە تحریم آمریکا نسبت دهد تا این وضعیت را بە دستآویز برای برداشتن تحریمها تبدیل کنند. در این بازی کثیف حاکمیت جان شهروندان خود را قربانی "بقا"ی خود کردە و تا بە امروز طبق آمار خود جمهوری اسلامی کە سازمان بهداشت جهانی گفتە باید آن را ضرب در ٥ کرد، بیش از ١٦ هزار انسان جان خود را از دست دادەاند.

 این در حالی ست که جهان همچنان به کشف واکسن و قرنطینه های اجباری تن داده و ازسویی دیگرسعی برمدیریت بحران اقتصادی نیزمی کنند. مراجع تقلید و رئیس جمهور اصرار برتجمعات مذهبی در ایام محرم می کنند وآنچه که به نظر می رسد فعلن کووید19 خیال ترک ایران را ندارد.

رمزگشایی از چگونگی ایجاد ویروس کرونا که به سراسر جهان راه پیدا کرده، گامی اساسی در جهت توقف یک بیماری همه‌گیر خواهد بود که تاکنون منجر به مرگ بیش از 659,374 نفر شده است و می‌تواند بدترین رکود اقتصادی را رقم بزند.

امیدواریم مردم ایران ازاین خرافه که هر بار توسط علمای مذهبی در جای جای ایران پخش می شود و درمان را به دعا وادرار شتر و روغن بنفشه و این دست اباطیل ارجاع می دهند خلاص شوند. باید باور داشت که در مقابل بروز بحران در جهان مدرن امروز,علم می تواند راهکاری مناسب و فراخور ارائه کند.
خرافات حاصل خیال و ذهن جاهل است.

337 بار دیده شده‌‌


PM:08:33:29/07/2020