کولبری یک انتخاب نیست

کولبری یک انتخاب نیست
آکام اسعدی
جمهوری اسلامی سالانه میلیاردها تومان صرف هزینه رسانه های  داخلی خود می کند و صدا و سیما به عنوان مهمترین نهاد قدرت، یکی از اصلی ترین اجزای دستگاه تبلیغاتی ولی فقیه است و دولت به وسیله این رسانه آنچه را که می خواهد، به مردم دیکته می کند. از طرف دیگر میلیاردها تومان نیز صرف هزینه  ارتش سایبری خود، فیلتر و کاهش سرعت اینترنت می کند و اکنون از همین دریچه دچار ضعف می شود.

در روزهای اخیر "هشتگ # کولبر_را_نکشید" به ترند اول ایران تبدیل شد. سیاست ظالمانه این رژیم در مقابل مردمی مظلوم و مرزنشین که چاره ای جز کولبری برای کسب نان ندارند. کولبرانی که با خطراتی به مانند عبور از راه های صعب العبور، سقوط از کوه، انفجار مین های جامانده از جنگ ایران و عراق، سرمازدگی و گیرافتادن در زیربهمن رو به رو هستند و حالا  در میان تمامی آنها، شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به بهانه مبارزه با قاچاق کالا نیز جان آنها را تهدید می کند.

سازمانهای حقوق بشری ایران و کوردستان اعلام کردە اند کە از آذر سال ٩٧ تا آبان امسال حداقل ٢٤٩ کولبر کشتە شدەاند. بر پایە همین آمارها تنها طی یک ماە گذشتە ٦ کولبر کشتە و ١٤ نفر مجروح شدەاند.

اما سوالی که این دولت باید از خود بپرسد این است که کولبری و خطرات آن به چه قیمتی است؟ کولبرانی که امروزه در میان آنها تحصیل کرده های دانشگاهی حضور دارند. کولبری یک تراژدی تلخ به دلیل فقر و نداشتن عدالت در دستگاههای دولتی و برنامه ریزی های ناعادلانه است، حکومتی که از همان ابتدا با ظلم به ملت کرد شروع شد و ادامه یافت و در زیر سیاست تبعیض آمیز علیە مناطق کردستان حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آرمان های اقتصادی آنها را پایمال کردند.

دیدگاە جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دەهە بە نسبت کوردستان همیشە دیدگاهی امنیتی بودە و این رژیم هیچ بودجه ای را برای زیرساخت بخش تولیدی و صنعتی برای اشتغال مردم این شهرها درنظر نگرفت و از سوی دیگر با اعمال گزینش در کارهای دولتی نیز بیشتر آنها را به حاشیه راند و امکان اشتغال در مشاغل دولتی را برای آنها کم کرد. امروزه نرخ بیکاری در مناطق کوردستان بیش از سایر نقاط ایران است کە مناطق کوردستان در میان 10 استان اول ایران در بیکاری قرار دارند. حال از این مردم مظلوم، انتظار چه شغلی برای گذران زندگی در این اوضاع نابسامان اقتصادی است درحالی که فراهم کردن موقعیت های شغلی از وظایف اصلی حکومت ها است.

جمهوری اسلامی در حالی سخن از مبارزه با کالای قاچاق می زند و با این حربه، این مردم رنج کشیده را به  گلوله می بندد که اختلاس و فساد مالی در میان دولت مردان وجود دارد و قاچاق هایی در سطح کلان توسط سپاه پاسداران انجام می شود.

کولبری انتخاب مردم کوردستان نیست، بلکه نتیجه 41 سال ظلم، ناعدالتی و برنامه ریزی نادرست این حکومت ظالم است که امروز بیش از هر زمان دیگری بر مردم آشکار شده است.

326 بار دیده شده‌‌


PM:04:53:04/08/2020