بیش از 10 درصد از جمعیت معتادان در ایران را زنان تشکیل می دهند

بیش از 10 درصد از جمعیت معتادان در ایران را زنان تشکیل می دهند

آسونیوز- به اذعان حمید جمعه پور "مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران"، بیش از 10 درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند.

این مهره ی رژیم جمهوری اسلامی عنوان کرده که، استرس زیاد نسبت به اعتیاد زنانآ آنها را ضعیف می کند و به همنی سبب سرعت تخریب و گرایش زنان به مواد مخدر بیشتر از مردان است. در ضمن، 21 درصد از معتادان ایران را افراد تحصیلکرده تشکیل می دهند.

از دلایل گرایش زنان به مواد مخدر را می توان: کارتن خوابی، بی خانمانی و بدسرپرستی، طلاق، فشارهای روحی و روانی، اضطراب و غیره، را نام برد.

گفته می شود که، 40 درصد زندانیان کشور به طورمستقیم و 25 درصد آن‌ها به شکل غیرمستقیم با جرایم مواد مخدر مرتبط هستند: «10 درصد جرایم مالی، 55 درصد طلاق‌ها یا20 درصد جرایم منکراتی ریشه در مواد مخدر دارند.

بر اساس آمارهای اعلام شده، از 100 درصد مواد وارداتی و تولید شده در ایران، تنها 8 درصد آن کشف و رسانه ای می شود و مابقی از سوی سپاه و نهادهای امنیتی یا در داخل ایران توزیع و یا با مافیای سپاه به دیگر کشورها ترانزیت می شود.

یادآور می شود که، گسترش و ترویج اعیتاد در میان طیف های مختلف جامعه ی ایران از جمله زنان، دانشجویان، دانش آموزان مدارس،  در زندان ها و غیره از سوی خود حاکمیت و مافیای سپاه پاسداران صورت می گیرد.


128 بار دیده شده‌‌


AM:09:46:05/08/2020