ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در ولایت علم الهدی نماینده خامنه ای در مشهد

ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در ولایت علم الهدی نماینده خامنه ای در مشهد

آسونیوز- در ادامه ی فشار و تبعیض علیه جامعه ی زنان در ایران، اخیرن رییس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی از ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در شهرستان مشهد خبر داده است.

به گفته ی رییس هیئت دوچرخه سورای خراسان رضوی، ستاد امربه معروف و نهی از منکر این استان با اخذ مجوزها از نهادهای مرتبط از جمله دفتر علم الهدی نماینده خامنه ای در مشهد، ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را حتا در ملاء عام و مکان های عمومی اجرایی کرده است.

شایان ذکر است که، تبعیض علیه زنان تنها مختص به فعالیت های ورزشی و یا دوچرخ سواری نیست و از ابتدای بر سرکار آمدن رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، زنان در عرصه های مختلف تحت ستم و آپارتاید جنسی قرار گرفته اند و در این میان دخالت و اعمال نفوذ مراجع تقلید، امامان جماعت، نیروهای بسیج و غیره برجسته و ملموس بوده است.


118 بار دیده شده‌‌


AM:10:36:05/08/2020