بازداشت سه فعال محیط زیستی در سقز

بازداشت سه فعال محیط زیستی در سقز

آسونیوزــ روز گذشته چهارشنبه برابر با ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، سه فعال زیست محیطی و مدنی با اسامی"هیوا امینی، وریا امینی و آرمیا" از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شدند.

بر اساس گزارشات، دو برادر بازداشتی "هیوا و وریا امینی" هر دو در منزل شخصی خود بازداشت، و "آرمیا" نیز در محل کارش توسط نیروهای امنیتی بازداشت، و هر سه نفر به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

با استناد به اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب سه مورد فوق الذکر ۱۱۰ شهروند از فعالین مدنی، سیاسی، زیست محیطی و... در کوردستان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت، و تداوم این بازداشت ها کماکان به قوت خود باقی است.


123 بار دیده شده‌‌


PM:12:08:06/08/2020