پنجاه و چهارمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

پنجاه و چهارمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

آسونیوز- امروز پنجشنبه برابر با 16 مردادماه جاری، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، پنجاه و چهارمین روز از اعتصابات خود را در مقابل فرمانداری شهرستان شوش برگزار کردند.

معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.

کارگران نیشکر هفت تپه، همچون روال روزها و هفته های گذشته، بر ضرورت اتحاد تا رسیدن به خواسته ها و تحقق مطالباتشان تاکید کردند.


122 بار دیده شده‌‌


PM:12:23:06/08/2020