هفدهم مرداد روز خبرنگار در ایران: روزی که تیغ سانسور فعال و ارعاب خبرنگاران کماکان بالقوه

هفدهم مرداد روز خبرنگار در ایران: روزی که تیغ سانسور فعال و ارعاب خبرنگاران کماکان بالقوه

آرام محمدی

هفدهم مردادماه، به عنوان روز خبرنگار در ایران نامگذاری شده. روزی که موانع گردش آزاد اطلاعات پیش روی خبرنگاران همچنان به قوت خود باقی است.

این روز در ایران یادآور تهدید و ارعاب، بازداشت، انگ های سیاسی و امنیتی، بر چسب زدن و در نهایت حبس های طولانی مدت و اعدام در قبال خبرنگاران است.

پس از استقرار رژیم جمهوری اسلامی در ایران، یکی از حوزه هایی که همواره با چالش های جدی مواجه بوده، حرفه ی خبرنگاری است. اکنون نیز با گذشت 4 دهه از عمر حاکمیت رژیم اسلامی، چالش ها و مشکلات خبرنگاران و روزنامه نگاران کماکان پابرجاست و با توجه به رویکرد ایدئولوژیک حکومت ایران، بعید به نظر می رسد که پس از پایان دولت روحانی نیز تغییری در این حوزه ایجاد شود.

در سال های اخیر، روابط عمومی برخی از سازمان های دولتی، وابسته و یا غیر دولتی، در روز خبرنگار و یا در آستانه ی این روز، خبرنگاران را با هدف فریب افکار عمومی به مهمانی های عمدتن فرمایشی دعوت کرده و برای قدردانی نیز هدیه ای به آنها اعطا می شود.

این اقدام از یک طرف می تواند؛ خبرنگاران را وام دار به یک مجموعه و جریان خاص و یا افرادی وابسته به برخی از نهادهای حاکمیتی تلقی کند، تا که سخنی از انتقادها و خبر رسانی شفاف ایراد نشود.

از سوی دیگر نیز، نباید فقدان امنیت شغلی، برخوردهای قهری قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و حتا فیزیکی با خبرنگاران و روزنامه نگاران، شهروند خبرنگاران و فعالین شبکه های اجتماعی و همچنین تهدید خانواده های آنان در داخل و خارج را نادیده گرفت.

با این وجود، مبانی منشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم حسن روحانی ابلاغ شد، بر حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات شفاف تاکید شده است. اما در همچنان بر همان پاشنه می چرخد و تیغ سانسور، تهدید و ارعاب و زندان بر گلوی خبرنگاران و اصحاب رسانه مشهود است و شهروندان نیز به اطلاعات شفاف دسترسی ندارند.

این امر هم ناشی دخالت های فراقانونی نهادها و افراد وابسته و غیر متخصص و وارد کردن اتهاماتی از جمله "تشویش اذهان عمومی، جاسوسی، تبانی، اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی" و غیره است که، ارگان های امنیتی و قوه قضاییه رژیم اسلامی علیه اصحاب رسانه و خبرنگاران اعمال می کنند.


351 بار دیده شده‌‌


PM:02:11:07/08/2020