پنجاه و پنجمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

پنجاه و پنجمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

آسونیوز- امروز شنبه برابر با 18 مردادماه 99، کارگران نیشکر هفت تپه، پنجاه و پنجمین روز از اعتصابات خود را با شعار خوزستان بیچاره مسئول خوب نداره، در مقابل فرمانداری شهرستان شوش برپا کردند.

بر اساس گزارشات منتشر شده، نیروهای امنیتی و یگان ویژه، ورودی به فرمانداری را از سمت پل جنوبی فرمانداری مسدود کرده اند.

کارگران معترض اعلام کرده اند، همچون روال روزها و هفته های گذشته، تا رسیدن به خواسته ها و تحقق مطالباتشان به اعترضات ادامه خواهند داد.

شایان ذکر است که، طی روزها و ماه های اخیر، ده ها اعتراض و تحصن کارگری در بخش های مختلف کاری اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، کارگران شهرداری ها و غیره، اقدام به برپایی تحصن و اعتراض کرده و خواستار تحقق مطالباتشان شده اند.


73 بار دیده شده‌‌


PM:03:15:08/08/2020