امام جمعه ی اهواز: نیشکر هفت تپه به سپاه یا بنیاد مستضعفان واگذار شود

امام جمعه ی اهواز: نیشکر هفت تپه به سپاه یا بنیاد مستضعفان واگذار شود

آسونیوز- "عبدالنبی موسوی فرد" امام جمعه ی اهواز، در جمع کارگران نیشکر هفت تپه گفت: نیشکر هفت تپه به سپاه یا بنیاد مستضعفان واگذار شود.

در شرایطی که اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه وارد پنجاه و ششمین روز خود شده و این کارگران چندین ماه معوقات خود را دریافت نکرده اند، امام جمعه ی اهواز در حال ماهی گرفتن از آب گل آلود بوده و معتقد است که: هفت‌ تپه به نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام یا سپاه که تحت ماکیت علی خامنه ای هستند، واگذار شود.

در حالی که یکی از خواسته های کارگران هفت تپه عدم خصوصی سازی شرکت است، نماینده خامنه ای درخواست واگذاری این مجتمع را به سپاه و بیناد مستضعفان را دارد.

سپاه، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و هر نهاد مرتبطی که تحت مالکیت علی خامنه ای هستند و ثروت های هنگفتی را نیز در اختیار دارند، با نام مدیریت و سازماندهی، در حال چپاول و غارت بوده و واگذاری نیشکر هفت تپه نیز به این نهادها، نه تنها مشکلات کارگران را حل نخواهد کرد، بلکه معضلات عدیده ای را نیز در پی دارد.


110 بار دیده شده‌‌


AM:10:07:09/08/2020