صحنه سازی صدا و سیمای حکومتی ایران در پی شیوع کرونا در زندان اوین

صحنه سازی صدا و سیمای حکومتی ایران در پی شیوع کرونا در زندان اوین

آسونیوز- در پی شیوع گسترده و مجدد کرونا در زندان اوین تهران، نتیجه ی آزمایش تصادفی اخیر چندین زندانی محبوس در بندهای مختلف این زندان مثبت بوده است.

بر همین اساس، 27 تن از زندانیان سیاسی در بند 8 اندرزگاه اوین با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان، خواستار رسیدگی مسئولین به شرایط و وضعیت پیش آمده شدند.

با این وجود، طی روزهای اخیر، برخی از گزارشگران سازمان صداو سیمای حکومتی، در سناریویی از پیش طراحی شده با حضور در بندهای مختلف زندان اوین و انجام مصاحبه های تصویری با برخی از زندانیان از پیش گزینش شده، در تلاش بودند که با صحنه سازی و انجام مصاحبه های دیکته شده، وضعیت زندان را عادی نشان دهند.

شایان ذکر است که، پیشتر نیز سازمان عفو بین الملل، نسبت به وضعیت همه گیری کرونا در زندان های ایران و کم کاری و بی توجهی مسئولین و نهادهای حکومتی در قبال جان زندانیان، به شدت انتقاد کرده بود.


107 بار دیده شده‌‌


PM:02:29:12/08/2020