کولبری، بازی تلخ مرگ، نان، زندگی

کولبری، بازی تلخ مرگ، نان، زندگی

گیسو یاری

کولبری اصطلاحی است که توسط مردم مناطق کورد نشین به افراد شریفی گفته می شود که برای کسب درآمد و دستمزد ناچیز جهت تامین نیازهای زندگی خود به حمل اجناس سنگین بین دو طرف خط مرزی بین کردستان ایران و کردستان عراق مبادرت می ورزند. عملی که در این عصردر شان و شایسته ی انسان امروزی نیست.

تقریبن تمام مردم ایران و جهان با واژه ی "کولبری" آشنا هستند. کولبری نه تنها حمل بارهای سنگین و پر زحمت است بلکه استفاده ی ابزاری از انسان محتاج و ناچار است و این دو خط مرزی که کولبران بار را جا به جا می کنند پر است از فراز و نشیب های خطرناک و مرگ آور.

کولبران بیشتر در مناطق غربی ایران، کوردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه مشغول به کولبری هستند.

بیشتر کولبران را نوجوانان، جوانان و افراد میانسال تشکیل می دهند البته در میان آنها افراد مسن و حتی زنان و دختران نیز دیده شده است که برای امرار معاش روزانه ی خود و خانواده هایشان به این کار روی آورده اند. بازه ی سنی در میان کولبران 13 تا 60 سال است. در میان کولبران افراد با سطح تحصیلات بالا نیز دیده می شود.

بسیاری از نوجوانان و جوانانی که به کولبری مشغولند سرپرست خانواده هستند و برای تهیه ی نیازهای خانواده ی خود دست از درس و تحصیل برداشته و به این شغل مشقت بار روی آورده اند که در نهایت یا کشته می شوند یا اگر هم نه زخمی می شوند، دچار بیماری های حرکتی از جمله دیسک کمر و گردن، پا درد یا پیری زود رس می شوند و دیگر توانایی کارکردن را نخواهند داشت.

در میان مردان و پسران کولبر در این مناطق بسیاری زنان و دخترانی را می بینید که کول های سنگین را بر دوش گذاشته و همچون مردان در حال حمل آن هستند و تعدادشان روز به روز در حال افزایش است.

بند 1 اعلامیه ی حقوق بشر "حق زندگی" است که جمهوری اسلامی ابتدایی ترین و اصلی ترین حق را از شهروندانش می گیرد، کولبران را در زیر نام و لوای "قاچاق کالا" مورد تیراندازی مستقیم گوللە قرار می دهد و برای کشته و زخمی کردن کولبران از این توجیه استفاده می کند.

با آغاز فصل سرما و زمستان علاوه بر انفجار مین، تصادف، پرت شدن از صخره، تیراندازی از سوی نیروهای مسلح رژیم مشکلات کولبران چند برابر می شود؛ ریزش کوه یا بهمن، سرمازدگی، مه و سقوط از راههای یخ بسته، غرق و اتفاق های دیگر احتمال زنده ماندن کولبران را کم می کند یا منجر به قطع و نقض عضو می شود.

نبود توسعه ی اقتصادی در شهرهای مرزی در مقایسه با دیگر مناطق ایران به خصوص مناطق مرکزی، نبود زیر ساخت های اقتصادی (بیکاری) و عدم توسعه ی صنعتی از دلایل اصلی روی آوردن مردم این مناطق به این شغل پرخطر و مشفت بار است.

همچنین نابرابری سرمایه گذاری دولت در کوردستان و مناطق مرزی، نبود فرصت های شغلی، نبود کارخانه، سیاست های عامدانه ی قرار ندادن شهرهای کوردستان و مناطق مرزی در طرح های عمرانی؛ از عوامل گسترش این شغل کاذب شده است و سیل عظیم کارگران به سوی این عمل روانه شده است. کوردستان به دلیل بی توجهی دولت و وجود فقر از نظر توسعه ی اقتصادی در رده های آخر استان های ایران قرار دارد.

اگرچه آمار دقیقی از تعداد کولبران در دست نیست و در طول ماه‌های سال این تعداد افزایش یا کاهش می‌یابد(در فصول گرم تعداد افزایش و در فصول سرد کاهش می‌یابد) اما به صورت تخمینی می‌توان گفت که در چهار استان غربی آذربایجان غر بی، کردستان، کرمانشاه و ایلام بین 80 تا 170 هزار نفر اقدامبه کولبری می‌کنند.

ایران کشوری ثروتمند است و با فرض برسرکار بودن نظام و سیستمی سیاسی غیرفاسد، استعداد و توانایی لازم در استاندارد کردن زندگی چندین برابر از تعداد جمعیت امروزی مردم خود را دارد ولی به دلیل اختصاص ثروتهای سرزمینی و زیرزمینی و نیروهای بلقوە خود در راستای جنگ افروزی، ایجاد آشوب و ناامنی در منطقە و پیشبرد سیاستهای امپریالیستی چون "صدور انقلاب اسلامی"، سیاست تقابلی با جهان و دزدی ها و اختلاصهای کلان خود بە عاملی در هدر دادن ثروت ملی و بە سیە روزی کشاندن مردمش تبدیل شدە است.

نمود سیاست های خصمانە جمهوری اسلامی اما بە نسبت کردستان، مضاعفتر است. وجود سیاستی عامدانە و دیدی امنیتی نسبت به کوردستان، عدم سرمایەگذاری و رشد روزافزون بیکاری در مناطق کردستانی عامل اصلی سوق مردم بە روی آوری بە شغل کاذب، غیرانسانی و خطرناک کولبریست.

از بین بردن شغل کاذب کولبری تنها در صورت ایجاد اشتغال و زیر ساخت های اقتصادی که شهرهای غربی شرایط مناسبی هم از لحاظ منابع طبیعی و هم از لحاظ نیروی انسانی را دارند؛ می تواند مردم از فقر و بیکاری و کولبری رها کند.

هرچند، وقتی خود این رژیم دستور به کشتن این مردم شریف که برای لقمه ای نان جان خود را در کف دستشان گذاشته اند، می دهد و از آنان به عنوان قاچاقچی یاد می کند چگونه مشکل این مردم را حل می کند. دست های این حکومت در ایجاد و گسترش شغل کولبری و مرگ کولبران به واضحی دیده می شود.

 


423 بار دیده شده‌‌


PM:03:29:27/08/2020