افزایش شمار مبتلایان به اعتیاد در ایران

افزایش شمار مبتلایان به اعتیاد در ایران

آسونیوز- گسترش و ترویج اعتیاد همواره یکی از دغدغه های شهروندان و از دستاوردهای ٤٠ ساله ی حاکمیت ایران است که به صورت سیستماتیک و مافیایی در حال افزایش است.

آمارهای گرد آوری شده در مراکز استان ها و شهرستان های مختلف در ایران نشان از وجود ٨ میلیون معتاد در ایران دارد، و این در حالی است که آمارهای رسمی از وجود ٣ میلیون معتاد شناسایی شده خبر داده اند.

هر چند به علت فیلتر آمارها و نفوذ عوامل حکومتی در برخی از نهادهای مرتبط با اعتیاد، نبود رسانه ی مستقل و غیره، تعداد افراد مبتلا به اعتیاد بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است، اما همین آمار حکومتی هم گویای افزایش لجام گسیخته ی اعتیاد، بالخص در میان نسل جوان و حتا کودکان و زنان است.

آمارها می گویند که رشد اعتیاد در ایران ٨ درصد است، اما رشد اعتیاد ٢ درصد، بر همین مبنا، رشد اعتیاد سه برابر رشد جمعیت را نشان می دهد.

در این میان جامعه ی زنان و کودکان به سبب وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی و بی کفایتی حکومت بیش از اقشار جامعه در معرض خطر قرار دارند.

دانش ‌‌‌آموزان و دانشجویان هم از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه در خصوص دسترسی آسان به انواع مواد مخدر هستند.

مافیای سپاه و نهادهای امنیتی، علاوه بر پخش و ترویج انواع مواد مخدر بویژه مواد صنعتی در میان جامعه، با ترانزیت و صادرات کلان مواد مخدر به سایر کشورهای منطقه و جهان، مبالغ میلیاردی را به دست آورده و آن را در راستای ترویج تروریسم در جهان هزینه می کنند.


109 بار دیده شده‌‌


AM:10:05:24/09/2020