گزارشگران بدون مرز: نظامیان ایران بر اینترنت مسلط نشوند

گزارشگران بدون مرز: نظامیان ایران بر اینترنت مسلط نشوند

آسونیوز- اخیرن سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه ای هشدار داد که، مجلس شورای اسلامی با طرح "ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" در صدد هستند که مهار اینترنت را به نظامیان بسپارد.

گزارشگران بدون مرز خواهان پس گرفتن این طرح «آزادی‌ستیز» شد و یادآوری کرد که جمهوری ایران می‌بایست به حقوق جهانی در زمینه آزادی اینترنت پایبند باشند.

ایریس دو ویلان "مسئول بخش فناوری گزارشگران بدون مرز" پنجشنبه ۳مهر درباره طرح «ساماندهی پیام‌ رسان‌ های اجتماعی» گفت:

این طرح که برای مهار کامل و مسدود کردن دسترسی به اطلاعات و بازداری مردم ایران از دانستن است، روزنی است به "اینترنت حلال” که پیش از این اجرایی شده است.

جمهوری اسلامی ایران امضا کننده شماری از پیمان‌ های جهانی است و باید پایبندی خود به آنها را پاس دارد و از این میان دسترسی آزاد به اینترنت. ما از مقام‌ های حکومت ایران می ‌خواهیم بررسی این طرح پیشنهادی برای قانونی آزادی‌ ستیزانه را لغو کنند.

بر اساس این طرح "هیأت ساماندهی" متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی و دولتی تام‌ الاختیار است و گلوگاه ارتباط شهروندان ایرانی با خارج از ایران را در دست می ‌گیرد. هزینه سانسور و احراز هویت کاربران را هم می ‌بایست خود کاربران بپردازند.


95 بار دیده شده‌‌


AM:10:13:25/09/2020