ادامه ی تنش ما بین استادکاران مکانیک و صنعتی کامیاران با فرماندار این شهر

ادامه ی تنش ما بین استادکاران مکانیک و صنعتی کامیاران با فرماندار این شهر

آسونیوز- استادکاران مکانیک صنعتی شهرستان کامیاران که شمار آنها بیش از ١٠٠٠ نفر است، به دلیل کارشکنی و وعده های توخالی فرماندار این شهر دچار تنش با او شده اند.

این صنعت کاران از ١٥ سال گذشته، با خریدزمین هایی از طریق اتاق اصناف و با تشکیل تعاونی خریداری کرده اند تا بتوانند با تاسیس و ساخت مغازه از اجاره های سنگین رهایی پیدا کنند، اما با دخالت های مکرر و کارشکنی فرماندار، این امر محقق نشده و اعتراض این صنعت کاران را در پی داشته است.

فرماندار شهرستان کامیاران، تهدید کردهکه اعتراض این صنعت کاران یعنی اغتشاش، و باید با آن ها برخورد شود.

لازم به ذکر است که در صورت عدم رسیدگی به این امر، صنعت کاران و استادکاران مکانیک دست به اعتراضات جدی تری خواهند زد.


80 بار دیده شده‌‌


PM:03:57:28/09/2020