ایران بالاترین میزان سرانه ی اعدام به نسبت جمعیت را دارا است

ایران بالاترین میزان سرانه ی اعدام به نسبت جمعیت را دارا است

آسونیوز- شنبه 10 اکتبر برابر با نوزدهم مهرماه جاری، روز جهانی مبارزه علیه اعدام است و بسیاری از کشورهای جهان این اقدام را از مجازات های داخلی خود حذف کرده و مجازات های دیگری را جایگزین نموده اند.

بر اساس مستندات سازمان های حقوق بشری، در کشورهایی که بیشترین نرخ آمار اعدام را به خود اختصاص داده اند، روند دادخواهی با موازین انسانی و بین المللی همخوانی ندارد و منصفانه نیست.

کارشناسان بر این باورند که، جرم و جنایت با اعدام حل نمی شود و بلعکس، دولت ها باید با کار فرهنگی از زمینه های ارتکاب جرم ممانعت کنند، زیرا اعدام می تواند چرخه ای از جرایم و مجرمین را بازتولید نماید.

با این وجود دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی کماکان به اعدام های گسترده و فله ای ادامه می دهد.

در این میان، ایران به تناسب میزان جمعیتش، بالاترین نرخ اعدام را در دنیا به خود اختصاص داده و در همین رابطه نیز بیشتر کشورها و سازمان های حقوق بشری داخلی و بین المللی از اعدام های گسترده در ایران انتقاد کرده و آن را نقض فاحش حقوق بشر تلقی می کنند.

ایران که یکی از بالاترین آماراعدام ها را در جهان دارد، همواره در صدر انتقادهای جهانی و مورد توجه مدافعان مدنی و حقوق بشری است. ایران در سال گذشته ی میلادی (٢٠١٩)، با ٢٨٠ اعدام یکی از بالاترین کشورهای جهان در زمینه ی اعدام شهروندان خود بود. بر پایه گزارش سازمان های حقوق بشری، نزدیک به ٧٠ درصد از این اعدام ها توسط دستگاه قضایی و یا نهادهای مربوطه اطلاع رسانی نشده و اصطلاحن به آن اعدام های مخفیانه می گویند.

بیشتر اعدام هایی که در سال گذشته ی میلادی در ایران صورت گرفته، مربوط به اجرای حکم قصاص بوده است. در این خصوص مسئولین حکومتی و قضایی رژیم جمهوری اسلامی همواره از خود سلب مسئولیت کرده و با اشاره به مجازات های اسلامی، آن را در اختیار اولیای دم قرار می دهند، در صورتی که سازمان های حقوق بشری داخلی معتقدند که، تصمیم گیری در باره ی سرنوشت چنین پرونده هایی باید در اختیار قوه قضاییه باشد.

سازمان های حقوق بشری ایران همیشه از عدم شفافیت مسئولین مربوطه در اعلام آمار و تعداد اعدام های صورت گرفته انتقاد کرده و ابراز می دارند که حتا در بسیاری از موارد، احکام اعدام به وکیل فرد متهم اطلاع داده نمی شود و به طور مخفیانه صورت می گیرد. روند دادرسی این دست از اعدام ها نیز در دادگاه های فرمایشی و ناعادلانه بوده و هست و همین موضوع مورد انتقاد سازمان های بین المللی از جمله عفوبین الملل هم می باشد.

در این میان، باید اعدام کودکانی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند را به این مقوله افزود. اعدام کودک مجرمان در ایران همیشه مورد انتقاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک بوده. کنوانسیونی که خود رژیم ایران نیز از سال ١٣٧٣ به آن ملحق شده و تمامی قوانین و مفاد آن را پذیرفته است، اما به آن پایبند نیست.

همچنین در سال ٢٠١٩ میلادی حکم اعدام ٥کودک مجرم و همچنین ١٣ اعدام در ملاء عام اجرا شد. اعدام در ملاء عام که در ایران در راستای ایجاد رعب و وحشت صورت می گیرد، یکی دیگر از مواردی است که سازمان های حقوق بشری داخلی و بین المللی از آن به عنوان نقض حقوق بشر یاد می کنند و این امر را مغایر با میثاق حقوق مدنی می دانند.


231 بار دیده شده‌‌


AM:09:33:09/10/2020