خون بس کماکان در کمین دختر یازده ساله ی خوزستانی

خون بس کماکان در کمین دختر یازده ساله ی خوزستانی

 

آسونیوز- با گذشت نزدیک به ٢ ماه از بالاگرفتن اعتراض ها علیه سنت خون بس یا (فصیله) در خوزستان، فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی همچنان از توافقات قبیله ای برای یک دختر یازده ساله به عنوان فصیله و خون بس در شهرستان اهواز خبر می دهند.

به گفته ی رسانه های محلی خوزستان، برادر این کودک یازده ساله که از (ساعدی ها) یکی از طوایف خوزستان است با دختری از طایفه ی (حیادر) ازدواج می کند. سپس پسر عموهای عروس با اعلام به اینکه این دختر حق ماست، خواهان فسخ ازدواج و تهدید داماد می کنند.

پیشتر فعالان مدنی خوزستان با رسانه ای کردن این ماجرا به این مورد فیصله داده بودند، اما منابع محلی خوزستان متوقف شدن این امر را ماه حرام و محرم اعلام کرده بوند.

لازم به ذکر است که، نگاه تبعیضی و آپارتاید جنسی حاکمیت به زنان و دختران و همچنین قوانین دست و پاگیر و دخالت و اعمال نفوذ مراجع تقلید و برخی از نهادهای فراقانونی، همواره وضعیت زنان و دختران را در بدترین شرایط ممکن در طول چهل سال گذشته قرار داده است.

طی سال های اخیر نیز دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی با حمایت برخی از افراد وابسته در تلاش بوده تا که سنت ارتجاعی خون بس را به عنوان میراثی معنوی و ملموس به ثبت برسانند.

سنتی که با اصرار مسئولین اجرایی و قضایی ایران در خواندن خون بس به عنوان سرمایه ای اجتماعی برای حل اختلافات قومی و قبیله ای و تلاش برای احیای آن، چیزی غیر از گسترش چرخه ی سیستماتیک خشونت نیست.


 


222 بار دیده شده‌‌


PM:03:24:17/10/2020