به مناسبت پنجم آبان ماه، سالروز تاسیس حزب کومه له

به مناسبت پنجم آبان ماه، سالروز تاسیس حزب کومه له

تنظیم: آرام محمدی

آسونیوز
- پنجم آبان ماه ١٣٤٨ خورشدی، جمعی از جوانان تحصیلکرده و روشنفکر کورد آنزمان، با الهام گرفتن از کومه له ژیکاف و جنبش سالهای ٤٦ و ٤٧ و تاثیرات بحران جهانی، ایرانی و کردستانی و با توجه به نیاز مُبرم به حزبی سیاسی و پیشاهنگ، که پاسخگوی نیازها و مطالبات وقت سیاسی کوردستان و ایران باشد، اساس و بنیان کومه له را تاسیس کرده و آغاز به فعالیت کردند.

پس از آن، کادرها و اعضای کومه له تا سال ١٣٥٧ خورشیدی فعالیت خود را به طور مستمر و به جد ادامه داده و تا زمان سقوط شاه قبلی ایران، جمعی از کادرهای برجسته ی این حزب از سوی ساواک متحمل شکنجه و زندان شدند.

سرانجام حوادث آن زمان به گونه ای رقم خورد که مردم ایران برضد رژیم حاکم وقت (پادشاهی) قیام کردند و سرانجام به سقوط این رژیم انجامید.

حزب کومه له کوردستان ایران از زمان تاسیس خود در سال ١٣٤٨ خورشیدی، علیرغم فشارها، زندان، تحمل شکنجه و سختی های بیشماری که در راهش بوده، از این سختی ها سربلند بیرون آمده و تا زمان اعلام موجدیت خود در ٢٦ بهمن ١٣٥٧خورشیدی تا کنون، خدمات شایانی به جنبش کوردستان و ملت کورد کرده و در این راه هزاران جان باخته را پیشکش به مقاومت کوردستان کرده است.

کومه له پس از نیم قرن مبارزه با رژیم ارتجاعی ایران و علیرغم سختی های فراوانی که در این راه پر مخاطره متحمل شده، دارای پایگاه اجتماعی قوی در میان جامعه کوردستان و حتی به عنوان حزبی پویا و فعال در خارج از مرزها شناخته می شود.

کومه له در طول سایه سیاه رژیم جمهوری اسلامی بر کوردستان، همواره پیوندهای عمیق و ناگسستنی با جنبش های حق طلبانه و تحولات مدنی داشته و با آن همسو بوده و یا خود از مشوقین و سازمان دهندگان آن بوده است.

با توجه به تفرقه افکنی و سوء استفاده رژیم ایران از مهره های وابسته و به کارگیری تمامی امکانات خود در جهت انشقاق میان کومه له و شهروندان کورد، خوشبختانه این ترفندها و سناریوسازی های رژیم همچون گذشته شکست خورده و ملت فهیم کورد در کوردستان ایران، کومه له را جزو لاینفک و آرمان های سیاسی و آزادیخواهی خود می دانند
.

کومه له در طول تاریخ مبارزات خود همواره به عنوان حامی ملت کورد ریشه در بطن اجتماع مردمی داشته است. حزب کومه له ی کوردستان ایران به عنوان نماد ایستادگی و مقاومت در برابر متحجرترین دیکتاتور تاریخ همواره ایستادگی کرده و همچون مشعل فروزان و رهبر جنبش کوردی بر تارک تاریخ مبارزات انقلابی می درخشد.


209 بار دیده شده‌‌


AM:10:31:26/10/2020