کشتار آبان ماه گذشته؛ سرکوبی که نتیجه نداد

کشتار آبان ماه گذشته؛ سرکوبی که نتیجه نداد

آسونیوز- با اعلام گران شدن ناگهانی بنزین در آبان ماه ٩٨ که بدون اطلاع رسانی قبلی حکومت ایران صورت گرفت، بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ در ابتدا صحنه ی اعتراضات مسالمت آمیز مردم نسبت به این امر بود.

اعتراضاتی که با دخالت نیروهای امنیتی، سپاه و بسیج به صحنه ی خشونت مبدل شد و طبق آمارها دستکم ١٥٠٠ تن با شلیک مستقیم عوامل حکومتی جان خود را از دست دادند و بالغ بر ٩ هزار تن دیگر بازداشت، و روانه ی بازداشتگاه های امنیتی شدند.

کشتارهای فراقانونی نهادهای امنیتی و سپاه در آبان ماه گذشته که به دستور علی خامنه ای صورت گرفت، تنها بخش کوچکی از کارنامه ی سیاه رژیم جمهوری اسلامی در طول ٤١ سال گذشته است.

شعارهای مردم در ابتدا نسبت به گرانی و ٣ برابر شدن نرخ بنزین بود، اما با دخالت مستمر نیروهای حکومتی و سرکوب و کشتار شدید مردم، شعارها رفته رفته حاکمیت و کل نظام را نشانه رفت.

کشتار و قتل مردم از سوی حاکمیت ایران مورد تازه ای نیست و بارها شاهد چنین مواردی بوده ایم، اما آنچه کشتار آبان ماه ٩٨ را از بقیه ی سرکوب ها جدا می کند، ابعاد و سعت آن است. کشتار بی سابقه ای که به دستور مستقیم خامنه ای صورت گرفت.


136 بار دیده شده‌‌


AM:11:20:18/11/2020