به بهانه ی ٢٠ نوامبر روز جهانی کودک

به بهانه ی ٢٠ نوامبر روز جهانی کودک

تنظیم: آرام محمدی

آسونیوز- روز جهانی کودک، روزی است که برای تجلیل و حمایت از کودکان به رسمیت شناخته شده است.

٢٠ ام نوامبر از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی کودک نامگذاری شده. در ٢٠ نوامبر ١٩٥٩ میلادی سازمان ملل متحد بیانیه ی حقوق کودک را تصویب کرد و در تاریخ مذکور در سال ١٩٨٩ پیمان نامه ی حقوق کودک را به تصویب رساند.

اما در برخی از کشورها روز متفاوتی را به عنوان این روز نامگذاری کرده اند. در روز شمار و تقویم ایران نیز همچون دیگر مناسبت ها که متفاوت با تمامی کشورهای جهان است، ١٦ مهرماه به عنوان روز جهانی کودک به رسمیت شناخته شده است.

بر اساس پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک، سن زیر ١٨ سال را برای کودک تعریف می کنند، غیر از کشورهایی که طبق قوانین داخلی خود، از این قاعده پیروی نمی کنند.

ایران نیز از سال ١٣٧٣ خورشیدی، به این پیمان نامه پیوسته و آن را امضا کرده است.

اما حقوق کودکان در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، درگیر مسایل و مواردی همچون کودکان کار (بیش از ٧ میلیون کودک کار)، مجازات و اعدام کودکان، ازدواج اجباری کودکان در سایه بی کفایتی مسئولین و نهادهای مربوطه، استفاده ابزاری از کودکان (خرید و فروش مواد مخدر و غیره)، به کارگیری کودکان در امورات نظامی گری (استفاده از کودکان در جنگ ٨ ساله ایران و عراق و یا استفاده از کودکان در جنگ داخلی سوریه، یمن و...)، قاچاق کودکان و یا فروش اعضای بدن آن ها، تجاوز و استفاده از کودکان برای فحشا، بوجود آوردن زمینه های خودکشی میان کودکان است.

قوانین کنونی در ایران برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان جامع و کافی نیست. لایحه ی حمایت از کودکان از سال ١٣٨٨خورشیدی از دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی به دولت وقت تحویل، تا به مجلس ارایه شود، اما با گذشت بیش از ١٠ سال به صحن علنی مجلس راه نیافته است.

کار، ازدواج، خرید و فروش کودکان، آزار و اذیت، سوء استفاده های جنسی، فقر، اعتیاد کودکان، و ده ها مورد از این دست، از پدیده هایی هستند که بویژه طی سال های اخیر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته اند. مجموعه ای از حوادث دردناک از جمله خودکشی به عنوان تکانه هایی بوده اند که توجه به کودکان در ایران را افزایش داده و این موارد در رصد کنشگران اجتماعی و فعالین عرصه ی کودکان قرار گرفته است.

نبود قوانین جامع و بازدارنده در دولت و مجلس، ورود افراد غیر متخصص در عرصه ی حقوق کودک، اعمال نفوذ نهادهای امنیتی و دخالت های بی مورد و فراقانونی امامان جماعت و افراد تندرو و وابسته به حاکمیت و غیره در خصوص کودکان و نوجوانان، موجبات آسیب پذیری روزافزون کودکان را در پی داشته و همین امر باعث پایمال شدن حقوق مدوام کودکان در ایران شده است.


182 بار دیده شده‌‌


PM:03:40:20/11/2020