گرامی باد ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گرامی باد ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

آسونیوز- در نوامبر سال ١٩٦٠ سە خواهر اهل جمهوری دمینیکن با نام خواهران "میرابل" پس از شکنجە توسط سازمان امنیت این کشور، به دلیل مبارزه علیه دیکتاتوری ژنرال تروخیلو به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

٢١ سال بعد در سال ١٩٨١ میلادی همایشی در بوگوتا پایتخت کلمبیا با شرکت فعالان مدافع حقوق زنان در امریکای لاتین و کارائیب تشکیل شد و پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به عنوان روز نفی خشونت علیه زنان مطرح گردید که سر انجام در ٢٥ نوامبر سال ١٩٩٩ روز جهانی محو خشونت
علیه زنان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. 

خشونت علیه زنان شامل خشونت کلامی، خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی و غیره می شود.

در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی نیز به واسطه تحمیل سیستم استبدادی و آلودگی آن با انواع توهمات، خرافات و اعمال نفوذ امامان جماعت و افراد افراطی وابسته به حاکمیت و دخالت های فراقانونی
و غیر تخصصی به حوزه ی زنان، آنان را در معرض انواع خشونت ها قرار داده است.

آمار خودکشی ‌زنان، قتل‌های ناموسی، پوشش اجباری، نابرابری و بی حقوقی قضایی و زندانی شدن زنان مبارز که هر کدام به نحوی از انحاء به دنبال رفع این نابرابری ها و بی حقوقی ها هستند، خود آشکارا سیمای این قبیل خشونت‌ها را به نمایش می گذارد.147 بار دیده شده‌‌


AM:11:05:24/11/2020