اعتراض ها به طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان

اعتراض ها به طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان

آسونیوز- طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان طی سال های اخیر تا کنون، هر از چندگاهی مطرح می شود.

اخیرن نیز طرح تقسیم این استان مورد انتقاد مردم منطقه، جمع کثیری از کاربران شبکه های اجتماعی، فعالین مدنی و برخی از چهره های شناخته شده ی داخلی و خارجی قرار گرفته است.

مردم سیستان و بلوچستان در راستای مخالفت با تقسیم این استان در سال های اخیر و بحث این موضوع در محافل و نهادهای مربوطه طی روزهای گذشته، همواره اعتراض خود را نسبت به این امر اعلام کرده اند.

مردم این استان، با نوشتن بنر و پلاکاردهایی با مضمون مخالفت و اعتراض با طرح تقسیم سیستان و بلوچستان و همچنین راه اندازی کمپین های مختلف و ایجاد توفان توییتری، این طرح را در راستای تبعیض و ستم روزافزون و تحمیل شده بر شهروندان این منطقه تلقی می کنند.

شهروندان بلوچ، تغییر نگاه امنیتی، سیاسی و مذهبی حاکمیت به استان را راه حل مشکلات می دانند، نه تقسیم این استان به مراکز دیگر. تا کنون حدود ۱۰ هزار نفر با مشارکت در کمپین "نه بر تقسیم استان سیستان و بلوچستان” مخالفت خود را با این طرح ابراز کردند. 

 

استان سیستان و بلوچستان به علت دوری از مرکز و بی توجهی دولت و حاکمیت رژیم ایران به این استان، در بدترین شرایط ممکن اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد.

نگاه امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی به سیستان و بلوچستان و فقیر نگاه داشتن شهروندان، فقدان فرصت های شغلی، نبود زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، همه و همه با هدف سرکوب بیشتر و غارت ثروت و سرمایه های این منطقه صورت می گیرد.


145 بار دیده شده‌‌


PM:02:41:25/11/2020