١٠ دسامبر روز جهانی حقوق بشر و وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران

١٠ دسامبر روز جهانی حقوق بشر و وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران

آسونیوز- امروز پنجشنبه برابر با ٢٠ آذرماه (١٠ دسامبر٢٠٢٠)، مصادف با روز جهانی حقوق بشر است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که تمامی انسان ها باید از حقوقی منجمله "آزادی و برابری برای انسان ها از هر رنگ، نژاد، برابری جنسیتی، مذهب، حق آزادی اندیشه، حق انتخاب مذهب و حق آزادی بیان و غیره" برخوردار باشند.

این اعلامیه در ادامه " شکنجه و برده داری را نیز منع کرده و اقداماتی را هم که مغایر با منافی و تخریب کرامت انسانی است را ممنوع کرده.

حکومت قبلی ایران نیز این اعلامیه را پذیرفته و به تصویب مجلس وقت نیز رسانده و به آن حکم قانونی داده و خود را ملزم به رعایت آن کرده بود.

پس از سقوط دولت قبلی و استقرار حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، یعنی در تمامی جغرافیای سیاسی ایران و بویژه در شهرهای مختلف کردستان، به شیوه های مختلف، اما سیستماتیک و هدفمند حقوق بشر نقض و ضایع می شود.

از جمله موارد نقض حقوق بشر در کردستان را می توان به کشتار کولبران و کاسبکاران، اعدام های فله ای و مداوم، بازداشت های گسترده ی فعالین مدنی، سیاسی، محیط زیستی فرهنگی، کنشگران اجتماعی، نقض فاحش حقوق زنان و کودکان، عدم برنامه ای جامع برای جلوگیری از خودکشی، تحمیل فقر، گسترش اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان، تحقیر ملیت های ایرانی، عدم اجازه تدریس زبان مادری و ده ها مورد دیگر را نام برد.


172 بار دیده شده‌‌


PM:08:36:10/12/2020