سنندج: برخوردهای فراقانونی شهرداری با دستفروشان، شمشیری در دست شهرداری

سنندج: برخوردهای فراقانونی شهرداری با دستفروشان، شمشیری در دست شهرداری

آرام محمدی

آسونیوز- علاوه بر بی کفایتی مسئولین و ارگان های مربوطه در راستای ساماندهی دستفروشان، برخوردهای خشن و فراقانونی عوامل شهرداری که با حمایت نیروهای انتظامی و در بعضی موارد بسیج و یگان ویژه صورت می گیرد، موجب آسیب های اجتماعی ب این قشر از جامعه و خانواده های آنان شده است.

جمع آوری دستفروشان آنهم به شیوه ی غیر انسانی و فیزیکی، شکستن وسایل کسابت و درآمد دستفروشان و یا ضبط کردن وسایل آنها بدون ایجاد شغل جایگزین و یا دایر کردن مکان هایی برای دستفروشان، منبع درآمد آنان را به صفر می رساند و گذران زندگی این قشر عظیم از جامعه را در این شرایط شکننده ی اقتصادی و بیماری کرونا که خود رژیم جمهوری اسلامی مسبب و بانی آن است، به مشکل و چالشی جدی برای دستفروشان مبدل کرده است.

در همین راستا و طی روزهای اخیر، جمع آوری به اصطلاح ضربتی دستفروشان در سطح شهرستان سنندج از جمله خیابان فردوسی تحت عنوان مقابله با سد معبر و یا بازسازی و تعمیرات صورت گرفت و این موضوع منجر به برخوردهای غیرانسانی و فیزیکی با آنان شد، و در مقابل نیز اعتراض دستفروشان و تجمع اعتراضی آنان در مقابل شورای شهر و شهرداری این شهر را در پی داشت.

در حالی که نیروهای آتش به اختیار شهرداری سنندج و عوامل انتظامی با دستفروشان و مغازه داران خیابان فردوسی برخوردهای خشن و فراقانونی را اعمال کرده و می کنند که، هیچگونه اطلاع رسانی قبلی و جامعی و یا تنظیم زمانبندی تعمیرات خیابان فردوسی و دیگر مکان های عمومی جهت آگاه گری شهروندان، مغازه داران و یا دستفروشان توسط شهرداری و شورای این شهرستان صورت نگرفته و این موضوع یکی دیگر از ناکارآمدی ها، ضعف مدیریتی و بی توجهی مسئولین مربوطه به این مقوله می باشد.

برخوردهای غیرانسانی عوامل شهرداری با دستفروشان و مغازه داران تنها و تنها مختص به شهرهای کردستان نیست و این معضل دامنگیر همه ی دستفروشان در اقصی نقاط ایران شده است. تا جایی که در برخی از مناطق دستفروشان به نشانه ی اعتراض، اقدام به خودسوزی کرده اند.

در این میان باید آمار زنان دستفروش که سرپرست خانواده هستند و هیچ منبع درآمد دیگری ندارند و همچنین جمع کثیری از کودکان دستفروش را به این مصیبت افزود. در ضمن، هزاران جوان جویای کار در شهرستان های سنندج، کرمانشاه، ایلام، ارومیه و نواحی تابعه ی این مراکز که حتا در میان آنان شهروندان با تحصیلات عالیه و بالاتر وجود دارد، که به سبب فقدان فرصت های شغلی، نبود زیرساخت های اقتصادی، نگاه امنیتی و نظامی به کردستان، عدم تخصیص بودجه و تقسیم ناعادلانه ی آن، بیکاری و... به شغل کاذب دستفروشی، کولبری و یا به مهاجرت به دیگر نقاط ایران و حتا خارج از مرزها روی می آورند، اشاره کرد.

و این در حالی است که، کردستان دارای ذخایر عظیم نفت و گاز، آب و چشمه سارهای طبیعی، کشاورزی مستعد، نیروی جوان و تحصیلکرده، متخصص و کارآمد در تمامی حوزه ها و با پتانسیل بالا است.


180 بار دیده شده‌‌


PM:11:04:24/12/2020