تورم ٦٠ درصدی مواد غذایی و آشامیدنی در دی ماه جاری

تورم ٦٠ درصدی مواد غذایی و آشامیدنی در دی ماه جاری

آسونیوز- مرکز آمار رژیم جمهوری اسلامی در تازه ترین گزارش خود، تورم سالنه در دیماه به ٢/٣٢ درصد و تورم گروه خوراکی به ٦٠ درصد رسیده است.

مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش نرخ تورم در دی ماه امسال خبر داد و اعلام کرد که در این ماه، نرخ تورم به ٢/٣٢ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ١/٧ درصد افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، افزایش قیمت ها، رکود حاکم بر بازار، فقدان کار، بی توجهی دولت به وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان و غیره، موجب تشدید فشار بر دهک های کم درآمد جامعه برای تامین غذا و کاهش توان مقابله با تامین مایحتاج روزانه شده است.


100 بار دیده شده‌‌


PM:02:58:21/01/2021