تجاوز در زندان های ایران کماکان ادامه دارد

تجاوز در زندان های ایران کماکان ادامه دارد

آسونیوز- تجاوز در زندان های رژیم جمهوری اسلامی به زنان و حتی مردان مورد تازه ای نیست و این مسئله قدمتی به درازای عمر حاکمیت ایران دارد و این موضوع همواره مورد انتقاد شدید فعالین مدنی و سیاسی و همچنین سازمان های حقوق بشری داخلی و بین المللی بوده است.

تجاوز به زندانیان در زندان های ایران و به ویژه تجاوز به زنان زندانی در راستای شکستن کرامت زنان، اعتراف گیری، تهدید و ارعاب خانواده ها و فعالین عرصه های اجتماعی و غیره صورت می گیرد. نمونه ی بارز و روشن این اقدام غیرانسانی و فراقانونی، می توان به زندان قرچک ورامین اشاره نمود.

شایان ذکر است که، از این موراد در کارنامه ی رژیم جمهوری اسلامی ایران زیاد دیده می شود، منجمله در زمان لاجوردی (رییس سازمان زندان ها) که به صراحت و با فتوای مراجع به اصطلاح تقلید و حکم شرع تجاوز به دختران باکره را بلامانع دانست و به آن وجه ی قانونی داد.

هم اکنون با گذشت بیش از ٤ دهه از حاکمیت رژیم اسلامی وعلیرغم انتقادات شدید، متاسفانه تجاوز به زندانیان همچنان ادامه دارد.


129 بار دیده شده‌‌


AM:09:30:06/03/2021