کولبران، زندگی روی مين

کولبران، زندگی روی مين

 حسین احمدی نیاز


کولبران با استفاده از توان فیزیکی خود مبادرت به حمل کالا می کنند و کار کولبران همانند کارگران است اما با برسی وضعیت معیشتی و کاری کولبران ملاحظه می شود این افراد همانند کارگران عمل می کنند اما مانند کارگران از حقوق ثابت، بیمه و اتحادیه کارگری برخوردار نیستند.

 

بنابه گزارش آژانس خبری موكريان : فقدان کار موجب روی آوردن افراد به شغل کولبری شده است.
 كولبران از حقوق ثابت، بیمه و اتحادیه کارگری برخوردار نیستند. اين افراد پس از مدتی دچار ازکار افتادگی اجباری می‌شوند.
 دولت مکلف است كولبران را از مزاياي قانون کار برخوردار كند.
 ستم وارده به كولبران بدون ثبت و ضبط صورت می گيرد.
 طبق آمارها حدود ٩٩ درصد از كالا‌ها به صورت قاچاق وارد كشور می شوند.
 در مورد قاچاق كالا  قوانين كامل بوده اما در اجرا مشكلاتی  وجود دارد.
 قاچاق كالا بسياری از كارخانجات داخلي را با مشكل مواجه كرده است. 
دل به كوه و كمر می زنند برای يك لقمه نان و همه دارايی آنها باری است كه به پشت می كشند. می دانند پيشه شان خلاف قانون است اما راه چاره ای جز قاچاق كالا جهت گذران زندگی برای مرز نشينان وجود ندارد. آنها در سخت‌ترين شرايط جوی با به جان خريدن خطراتی چون اصابت با مين های مانده از دوران جنگ تحميلی، برخورد با پليس مرزی و… هر صبح خود را به شب می رسانند به اميد آوردن تكه نانی برسر سفره‌های خانه های كوچك و روستايی شان. اين روزها در امواج خروشان اخبار تلخی زندگی آنان گم شده است مگر هر از گاهی كه كولبری قربانی بگيرد تا توجه ها به‌آنان جلب شود.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری با طاقت‌فرسا خواندن زندگي كولبران گفت: کولبران افراد ستمدیده‌اي هستند که شب و روز برای به دست آوردن تکه نانی حلال با رنج و تلاش خويش و با  اتکا به زور بازو در مناطق مرزی کردستان امرار معاش می‌کنند. به عبارت ديگر، کولبران در مقابل مزد معین کالایی را از آن سوی مرز به این سمت مرز بر دوش خود (بنا‌به‌دستور دیگری) حمل می‌کنند. اکثریت این افراد در مناطقی زیست می کنند که  در آن هیچ صنعت یا کارخانه ای وجود ندارد و فقدان کار موجب روی آوردن آنان به کولبری شده است. 
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه امروزه تعداد كولبرها افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: کولبران با استفاده از توان فیزیکی خود مبادرت به حمل کالا مي‌كنند. شکل و شمایل کاری کولبران همانند کارگران است. اما با بررسی وضعیت معیشتی و کاری کولبران، ملاحظه مي‌شود این افراد همانند کارگران عمل می‌کنند اما غالبا روزمزد بوده (در مقابل کار، مزد دریافت مي‌كنند)، اما مانند کارگران از حقوق ثابت، بیمه و اتحادیه کارگری برخوردار نیستند.

 کولبران کارگر محسوب می شوند یا خیر؟


وی با اشاره به مخاطرات زیادي كه کولبران را تهدید می کند، تصريح كرد: اولا كولبران از استانداردها و حقوق کارگري برخوردار نیستند. براي مثال فاقد سندیکای کارگری بوده، و به دليل اينكه شغل ثابتي ندارند پس مشمول بیمه نيز قرار نمی‌گیرند. از سوی دیگر در برابر حوادث و سوانح عدیده‌ای که همواره آنان را تهدید می‌کند از تضمینات قانونی برخوردار نیستند، پس مشمول بازنشستگی يا ازكارافتادگي نيز نمی‌شوند. براي مثال محمد توفیق یکی از کولبرانی است که به علت حمل بار سنگین دچار فرسایش و ساییدگی مهره های کمر و پشت شده و توان کار کردن را از دست داده است. بسيار اتفاق افتاده به دليل عدم نظارت بر وضعیت کاری كولبران و عدم رعایت ضوابط بهداشتی، اين افراد پس از مدتی دچار ازکار افتادگی اجباری می‌شوند.

 ميدان مين بر سر راه كولبران؟

وی افزود: نكته مهم ديگر اينكه كولبران در مسیر کار خود با میدان‌های مین مواجه می‌شوند و تاکنون تعداد بسیار زیادی از آنان کشته یا مجروح شده‌اند. مانند «قادر نباتی» كه  پای خود را در اثر برخورد با مین از دست داده و به دليل مجروحيت قادر به انجام كار نيست حتي گاهي كولبران در معرض تیر مستقیم ماموران مرزبانی و در دام تله‌های امنیتی نيز قرار می‌گیرند. احمدي‌نياز با بيان اينكه کولبر رکن اساسی اقتصاد خانواده بوده و با از کار افتادن یا مرگ او‌، خانواده کولبر رو به نابودی و فلاکت می‌رود، خاطرنشان كرد: هیچ ارگان یا نهاد حمایتی  اعم از دولتی یا غیر دولتی از کولبران دفاع نمی‌کند.


1136 بار دیده شده‌‌


AM:10:55:17/05/2016